logo
Cán bộ Viện tham gia giảng bài lớp tập huấn Quản lý chất thải y tế

Cán bộ Viện tham gia giảng bài lớp tập huấn Quản lý chất thải y tế

01/09/2015

Sáng ngày 20/04/2015, tại Hà Nội đã diễn ra buổi tập huấn Quản lý chất thải y tế cho các cán bộ đang công tác tại các bệnh viện cũng như các cơ sở y tế trên cả nước.