logo
Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi hữu cơ đến thính lực công nhân...

Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi hữu cơ đến thính lực công nhân...

18/09/2015

Sáng ngày 16/09/2015, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức buổi nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu ảnh hưởng của dung môi hữu cơ đến thính lực công nhân tiếp xúc và đề xuất biện pháp dự phòng” do Th.S Hà Lan Phương khoa Bệnh nghề nghiệp làm chủ nhiệm đề tài.

Bệnh viêm da tiếp xúc do dung môi hữu cơ ở người lao động và giải pháp can thiệp

Bệnh viêm da tiếp xúc do dung môi hữu cơ ở người lao động và giải pháp can thiệp

12/03/2015

Dung môi là một chất lỏng, rắn, hoặc khí dùng để hòa tan một chất tan rắn, lỏng, hoặc khí khác, tạo thành một dung dịch có thể hòa tan trong một thể tích dung môi nhất định ở một nhiệt độ quy định.