logo
Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo hỗ trợ tuyến dưới và giao lưu thể thao văn nghệ với đơn vị...

Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo hỗ trợ tuyến dưới và giao lưu thể thao văn nghệ với đơn vị...

02/11/2015

Trong 02 ngày 9 – 10 tháng 01 năm 2014, Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường đã tổ chức thành công Hội nghị giao lưu thể thao, văn nghệ và dự Hội thảo “Tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn và hợp tác giữa các đơn vị làm công tác y tế dự phòng phía Bắc”.