logo
Lớp tập huấn Đánh giá điều kiện lao động

Lớp tập huấn Đánh giá điều kiện lao động

01/01/1970

Trong các ngày từ 17/08 đến 21/08/2015, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường triển khai khóa tập huấn modul 4 “ Đánh giá điều kiện lao động”.