logo
Kinh nghiệm xử lý ô nhiễm chì tại Công viên Red Hook, quận Brooklyn, thành phố New York

Kinh nghiệm xử lý ô nhiễm chì tại Công viên Red Hook, quận Brooklyn, thành phố New York

03/01/2017

Tiếp tục chương trình học tập trao đổi kinh nghiệm về khắc phục ô nhiễm và phòng chống nhiễm độc chì, đoàn công tác của Viện SKNN&MT đã trao dổi với chuyên gia của Pure Earth và Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) về các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường do chì.

Đánh giá thực trạng môi trường và sức khỏe trẻ em ở một số địa điểm có nguy ô nhiễm chì tại tỉnh...

Đánh giá thực trạng môi trường và sức khỏe trẻ em ở một số địa điểm có nguy ô nhiễm chì tại tỉnh...

14/10/2016

Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà Nước “Nghiên cứu thực trạng nhiễm độc chì ở trẻ em Việt Nam và hiệu quả một số giải pháp can thiệp” Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường cùng Viện Nghiên cứu sức khỏe và môi trường Việt sẽ tiến hành đánh giá hiện trạng môi trường và sức khỏe trẻ