logo
Lớp tập huấn về Quản lý chất thải y tế cho cán bộ quản lý các đơn vị y tế, cán bộ chuyên trách...

Lớp tập huấn về Quản lý chất thải y tế cho cán bộ quản lý các đơn vị y tế, cán bộ chuyên trách...

15/03/2016

Triển khai hoạt động đào tạo về quản lý chất thải y tế trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường phối hợp với Ban QLDA Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện (Bộ Y tế) tổ chức khóa đào tạo về quản lý chất thải y tế cho 03 nhóm đối tượng

Khai giảng lớp tập huấn Quản lý chất thải y tế

Khai giảng lớp tập huấn Quản lý chất thải y tế

21/09/2015

Hiện nay chất thải y tế là một vấn đề có ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và xã hội. Nhất là trong điều kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa như nước ta, chất thải y tế có thể gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người đặc biệt là những chất thải nhiễm khuẩn, chất thải từ các phòng xét nghiệm…

Cán bộ Viện tham gia giảng bài lớp tập huấn Quản lý chất thải y tế

Cán bộ Viện tham gia giảng bài lớp tập huấn Quản lý chất thải y tế

01/09/2015

Sáng ngày 20/04/2015, tại Hà Nội đã diễn ra buổi tập huấn Quản lý chất thải y tế cho các cán bộ đang công tác tại các bệnh viện cũng như các cơ sở y tế trên cả nước.