logo
Yêu cầu vệ sinh trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng trường học

Yêu cầu vệ sinh trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng trường học

02/11/2015

Trường phải gần nơi sinh sống của học sinh, phạm vi phục vụ của trường phụ thuộc vào cấp học, điều kiện khí hậu, địa hình nơi xây dựng trường.