logo
Giải pháp tăng cường hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở giáo dục

Giải pháp tăng cường hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở giáo dục

17/01/2017

Giải pháp tăng cường hiệu quả công tác BHLĐ nói chung, công tác an toàn vệ sinh lao động ATVSLĐ nói riêng đã được các nhà khoa học, các nhà giáo, các nhà quản lý nghiên cứu, thử nghiệm và đăng tải trên nhiều kênh thông tin khác nhau.

Hướng dẫn lập hồ sơ vệ sinh lao động

Hướng dẫn lập hồ sơ vệ sinh lao động

20/12/2016

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế với kinh nghiệm hàng đầu về tư vấn đo và xử lý môi trường trong doanh nghiệp, công nghiệp, nông nghiệp, bệnh viện, dân sinh.

Khai mạc khóa đào tạo quốc tế "Những nguyên tắc cơ bản về vệ sinh lao động"

Khai mạc khóa đào tạo quốc tế "Những nguyên tắc cơ bản về vệ sinh lao động"

06/09/2016

Sáng 20-6-2016, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức khai mạc khóa đào tạo quốc tế “Những nguyên tắc cơ bản về vệ sinh lao đông” tại Phòng Hội thảo quốc tế của Viện, 57 Lê Quý Đôn Hà Nội.

Hiện trạng  vệ sinh lao động ở Việt Nam

Hiện trạng vệ sinh lao động ở Việt Nam

17/03/2015

Vệ sinh lao động là một ngành chuyên dự báo, phát hiện, đánh giá và kiểm soát các nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe nghề nghiệp trong môi trường làm việc với mục tiêu bảo vệ sức khỏe người lao động, phúc lợi và bảo vệ cộng đồng nói chung.

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 17

Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 17

16/03/2015

Công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong sản xuất và đời sống được chú trọng trên phạm vi cả nước.

Giải pháp tăng cường hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở giáo dục

Giải pháp tăng cường hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở giáo dục

01/01/1970

Giải pháp tăng cường hiệu quả công tác BHLĐ nói chung, công tác an toàn vệ sinh lao động ATVSLĐ nói riêng đã được các nhà khoa học, các nhà giáo, các nhà quản lý nghiên cứu, thử nghiệm và đăng tải trên nhiều kênh thông tin khác nhau.