logo
Kỷ niệm 60 năm Y tế dự phòng - Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường được trao tặng giải...

Kỷ niệm 60 năm Y tế dự phòng - Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường được trao tặng giải...

07/12/2016

Chiều ngày 5/12/2016, tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội, Bộ Y tế long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Y tế dự phòng Đổi mới và Phát triển.

Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo hỗ trợ tuyến dưới và giao lưu thể thao văn nghệ với đơn vị...

Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo hỗ trợ tuyến dưới và giao lưu thể thao văn nghệ với đơn vị...

02/11/2015

Trong 02 ngày 9 – 10 tháng 01 năm 2014, Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường đã tổ chức thành công Hội nghị giao lưu thể thao, văn nghệ và dự Hội thảo “Tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn và hợp tác giữa các đơn vị làm công tác y tế dự phòng phía Bắc”.

Hội nghị "Tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn và hợp tác giữa các đơn vị làm công tác...

Hội nghị "Tăng cường công tác chỉ đạo, hỗ trợ chuyên môn và hợp tác giữa các đơn vị làm công tác...

02/11/2015

Tổng kết công tác chỉ đạo tuyến hỗ trợ các trung tâm y tế dự phòng các tỉnh/thành phố phía Bắc năm 2013 và kế hoạch 2014.