logo
Báo động tình trạng gia tăng người lao động mắc bệnh nghề nghiệp (Kỳ 1)

Báo động tình trạng gia tăng người lao động mắc bệnh nghề nghiệp (Kỳ 1)

24/04/2017

Người trong độ tuổi lao động chiếm hơn một nửa dân số nước ta và là lực lượng chính đóng góp cho ...

Chương trình phòng chống bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao...

Chương trình phòng chống bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao...

23/03/2017

Trong năm 2013 Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã thực hiện dự án phòng chống bệnh nghề n...

Bệnh lao nghề nghiệp - một trong 30 bệnh nghề nghiệp được Nhà nước đền bù...

Bệnh lao nghề nghiệp - một trong 30 bệnh nghề nghiệp được Nhà nước đền bù...

23/03/2017

Bệnh lao do vi khuẩn lao gây nên. Sau khi phơi nhiễm, vi khuẩn lao có thể gây tổn thương ở hầu hế...