logo
Bảo vệ công nhân tránh được các nguy cơ hóa chất để thực hiện công việc an...

Bảo vệ công nhân tránh được các nguy cơ hóa chất để thực hiện công việc an...

21/12/2016

Các nguy cơ của một số hóa chất nguy hiểm có thể không được phát hiện nhạy cảm bằng các giác quan...

Bảo vệ sự sống - Hãy vệ sinh tay

Bảo vệ sự sống - Hãy vệ sinh tay

06/09/2016

Năm 2009, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phát động chiến dịch “Vệ sinh tay toàn cầu” và yêu cầu c...

Bệnh viêm da tiếp xúc do dung môi hữu cơ ở người lao động và giải pháp can thiệp

Bệnh viêm da tiếp xúc do dung môi hữu cơ ở người lao động và giải pháp can thiệp

12/03/2015

Dung môi là một chất lỏng, rắn, hoặc khí dùng để hòa tan một chất tan rắn, lỏng, hoặc khí khác, t...