logo
Nhiễm độc chì từ đồ chơi

Nhiễm độc chì từ đồ chơi

25/10/2016

Mối nguy hiểm tới sức khỏe trẻ em do phơi nhiễm với chì từ đồ chơi đã được nhiều nghiên cứu khoa ...

Nguồn phơi nhiễm chì và tình hình nhiễm độc chì ở trẻ em

Nguồn phơi nhiễm chì và tình hình nhiễm độc chì ở trẻ em

25/10/2016

Chì là một kim loại nặng, có độc tính cao và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người, đặc biệt l...

Tiếp Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) trong khuôn khổ Chương trình mở rộng...

Tiếp Tổ chức phát triển Hà Lan (SNV) trong khuôn khổ Chương trình mở rộng...

06/10/2016

Trong khuôn khổ “Chương trình mở rộng qui mô vệ sinh nước sạch nông thôn dựa trên kết quả (Sup-RS...

Bảo vệ sự sống - Hãy vệ sinh tay

Bảo vệ sự sống - Hãy vệ sinh tay

06/09/2016

Năm 2009, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã phát động chiến dịch “Vệ sinh tay toàn cầu” và yêu cầu c...

Giải pháp nào cho cải thiện chất lượng nhà vệ sinh bệnh viện

Giải pháp nào cho cải thiện chất lượng nhà vệ sinh bệnh viện

06/09/2016

Nhà vệ sinh trong bệnh viện đóng một vai trò rất quan trọng trong công tác chăm sóc và điều trị b...