logo
Xử lý chất thải rắn y tế bằng lò đốt công nghệ cao Chuwarstar Nhật Bản

Xử lý chất thải rắn y tế bằng lò đốt công nghệ cao Chuwarstar Nhật Bản

12/05/2015

Nghiên cứu cho thấy, trong lĩnh vực xử lý chất thải rắn y tế, rác thải công nghiệp, đặc biệt là r...

Kiến thức về xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh của cán bộ...

Kiến thức về xây dựng, sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh của cán bộ...

12/05/2015

Chúng tôi tiến hành một nghiên cứu mô tả cắt ngang nhằm đánh giá kiến thức của các cán bộ y tế dự...

Cán bộ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tham dự lớp tập huấn giảng...

Cán bộ Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tham dự lớp tập huấn giảng...

12/05/2015

Thực hiện kế hoạch Chương trình mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm...

Thông điệp của Bộ y tế nhân tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi...

Thông điệp của Bộ y tế nhân tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi...

25/04/2015

Tuần lễ quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2015 được tổ chức từ ngày 15/4 đến ngày 1...

Nhà tiêu hai ngăn sinh thái VinaSanres

Nhà tiêu hai ngăn sinh thái VinaSanres

25/04/2015

Nhà tiêu sinh thái VinaSanres (Vinasanres Eco-San Toilet) là kiểu nhà vệ sinh được nhóm nghiên cứ...

Làm việc với Chuyên gia WHO về cấp nước hộ gia đình

Làm việc với Chuyên gia WHO về cấp nước hộ gia đình

16/03/2015

Chiều ngày 12/03/2015, PGS. Nguyễn Bích Diệp – Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi t...