logo
Thông điệp của Bộ y tế nhân tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi...

Thông điệp của Bộ y tế nhân tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi...

25/04/2015

Tuần lễ quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2015 được tổ chức từ ngày 15/4 đến ngày 1...

Nhà tiêu hai ngăn sinh thái VinaSanres

Nhà tiêu hai ngăn sinh thái VinaSanres

25/04/2015

Nhà tiêu sinh thái VinaSanres (Vinasanres Eco-San Toilet) là kiểu nhà vệ sinh được nhóm nghiên cứ...

Làm việc với Chuyên gia WHO về cấp nước hộ gia đình

Làm việc với Chuyên gia WHO về cấp nước hộ gia đình

16/03/2015

Chiều ngày 12/03/2015, PGS. Nguyễn Bích Diệp – Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi t...

Vấn đề nhiễm độc thạch tín trong nước ngầm và sức khỏe con người ở Việt Nam

Vấn đề nhiễm độc thạch tín trong nước ngầm và sức khỏe con người ở Việt Nam

15/01/2015

Vấn đề ô nhiễm thạch tín (asen) các nguồn nước ngầm được sử dụng vào mục đích ăn uống cho dân cư ...

Nhà tiêu thấm dội nước kiểu Sulabh

Nhà tiêu thấm dội nước kiểu Sulabh

16/12/2014

Năm 1970, nhận ra rằng cơ sở hệ thống thoát nước sẽ vẫn còn là chuyện xa tầm tay của xã hội, Sula...