logo
GIẢM THIỂU SỬ DỤNG GIẤY ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

GIẢM THIỂU SỬ DỤNG GIẤY ĐỂ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

19/06/2020

Năm 2019, Việt Nam đạt được những con số ấn tượng, trong tiêu dùng giấy toàn ngành ước tính khoản...

Giảm thiểu chất thải nhựa - Hướng tới thiên nhiên

Giảm thiểu chất thải nhựa - Hướng tới thiên nhiên

15/06/2020

Chúng ta hạn chế tối đa việc sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng một lần, chỉ sử dụng khi không còn...

Sự kiện 24/7: Tại sao đổ dầu thải vào nguồn nước Sông Đà

Sự kiện 24/7: Tại sao đổ dầu thải vào nguồn nước Sông Đà

19/10/2019

Dầu thải bán cho những người thu gom với giá khoảng 4.500 – 5.000 đồng/lít. Vì vậy, nhiều người b...