logo
Ảnh hưởng của dung môi hữu cơ tới sức khỏe

Ảnh hưởng của dung môi hữu cơ tới sức khỏe

03/05/2017

Dung môi là chất dùng để hoà tan các chất khác nhau nhằm tổng hợp các sản phẩm mong muốn. Dung mô...

Phân vùng ô nhiễm nước mặt Thành phố Hà Nội

Phân vùng ô nhiễm nước mặt Thành phố Hà Nội

28/04/2017

Phân vùng ô nhiễm nước mặt Thành phố Hà Nội Căn cứ vào 3 nhóm chỉ tiêu phân loại là: 1) Các...

Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Hướng dẫn thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

21/12/2016

Từ ngày 30/6/2016, việc xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng sẽ áp dụng theo Thông tư ...

Hướng dẫn lập hồ sơ vệ sinh lao động

Hướng dẫn lập hồ sơ vệ sinh lao động

20/12/2016

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường là đơn vị trực thuộc Bộ Y tế với kinh nghiệm hàng đầu về...

Bảng giá chỉ tiêu nước QCVN01

Bảng giá chỉ tiêu nước QCVN01

20/12/2016

Bảng giá xét nghiệm dựa trên các chỉ tiêu xét nghiệm nước QCVN01