logo
Một số đặc tính cơ bản của nước thải và nước thải y tế

Một số đặc tính cơ bản của nước thải và nước thải y tế

02/11/2015

“Nước thải là nước đã được thải ra sau khi đã sử dụng hoặc được tạo ra trong một quá trình công n...

Đặc điểm thể lực và trí tuệ ở trẻ phơi nhiễm asen trong cộng đồng

Đặc điểm thể lực và trí tuệ ở trẻ phơi nhiễm asen trong cộng đồng

01/09/2015

Mục tiêu của nghiên cứu là tìm hiểu một số đặc điểm thể lực, trí tuệ, trí nhớ của trẻ sống trong ...

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường giải quyết vấn đề ô nhiễm nước sinh...

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường giải quyết vấn đề ô nhiễm nước sinh...

22/07/2015

Ngày 15/7/2015, đoàn chuyên gia của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường do Viện trưởng TS. Do...

Làm việc với Công ty Karofi Việt Nam về chương trình tài trợ thiết bị lọc nước

Làm việc với Công ty Karofi Việt Nam về chương trình tài trợ thiết bị lọc nước

10/06/2015

Sáng 09/06/2015, Lãnh đạo Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tiếp và làm việc với Công ty...

Hãy nghĩ về môi trường để cùng tiêu dùng có trách nhiệm

Hãy nghĩ về môi trường để cùng tiêu dùng có trách nhiệm

02/06/2015

Chủ đề ngày môi trường Thế giới năm 2015 là “Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm – Vì một Trái đất...

Mối quan hệ của san hô với đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu

Mối quan hệ của san hô với đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu

21/05/2015

Rạn san hô được xây dựng từ các thế hệ san hô tạo rạn, đó là các cơ thể sống và các sinh vật khác...