logo
Sự kiện 24/7: Tại sao đổ dầu thải vào nguồn nước Sông Đà

Sự kiện 24/7: Tại sao đổ dầu thải vào nguồn nước Sông Đà

19/10/2019

Dầu thải bán cho những người thu gom với giá khoảng 4.500 – 5.000 đồng/lít. Vì vậy, nhiều người b...

Lớp tập huấn  Hướng dẫn thực hiện và xây dựng quy chuẩn địa phương theo...

Lớp tập huấn Hướng dẫn thực hiện và xây dựng quy chuẩn địa phương theo...

14/06/2019

Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức thành công lớp tập huấn “Hướng dẫn thực hiện và ...

HỘI THẢO TÁC ĐỘNG CỦA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

HỘI THẢO TÁC ĐỘNG CỦA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

13/11/2018

Ngày 9/11/2018, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế phối hợp Trung tâm Nâng cao năng...

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG: PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO CHỐNG RÁC THẢI NHỰA  HƯỞNG...

BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG: PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO CHỐNG RÁC THẢI NHỰA HƯỞNG...

17/10/2018

Sáng 12.10, tiếp nối các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2018, góp p...

Hội thảo khoa học chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình bệnh viện...

Hội thảo khoa học chia sẻ kinh nghiệm triển khai mô hình bệnh viện...

22/01/2018

Ngày 29-30/11/2017, tại TP. Hà Nội, Cục Quản lý môi trường y tế đã tổ chức hội thảo khoa học “Chi...