logo
VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ  ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, TƯ VẤN...

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, TƯ VẤN...

28/11/2017

Để có thể thực hiện được chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điề...

Sức khỏe tâm thần ở trẻ, cần phải quan tâm!

Sức khỏe tâm thần ở trẻ, cần phải quan tâm!

16/10/2017

Thời gian gần đây, vấn đề sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội ở trẻ em và vị thành niên ở nước ta ...

Kiểm soát các yếu tố nguy hại gây rối loạn cơ xương trong lao động

Kiểm soát các yếu tố nguy hại gây rối loạn cơ xương trong lao động

16/10/2017

Để giảm nguy cơ gây thương tích, các công việc cần phải được thiết kế để hạn chế các yếu tố nguy ...

KHOA TÂM SINH LÝ VÀ ECGÔNÔMI THAM DỰ HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM ẢNH HƯỞNG CỦA...

KHOA TÂM SINH LÝ VÀ ECGÔNÔMI THAM DỰ HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM ẢNH HƯỞNG CỦA...

21/07/2017

Đến với hội thảo và buổi triển lãm, Khoa Tâm sinh lý lao động và Ecgônômi đã giới thiệu và đo, đá...

Hội thảo "Ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe và biện pháp dự phòng".

Hội thảo "Ảnh hưởng của tiếng ồn đến sức khỏe và biện pháp dự phòng".

21/07/2017

Chiều ngày 20/7/2017, tại khách sạn Nikko Hanoi đã diễn ra Hội thảo "Ảnh hưởng của tiếng ồn đến s...