logo
NGUY CƠ BẠO HÀNH TRONG NHÂN VIÊN Y TẾ

NGUY CƠ BẠO HÀNH TRONG NHÂN VIÊN Y TẾ

29/06/2017

Bạo hành được định nghĩa là tiếp xúc/ đối mặt với sự sỉ nhục cũng như các hành vi thù địch, bạo l...

BẠO HÀNH NHÂN VIÊN Y TẾ

BẠO HÀNH NHÂN VIÊN Y TẾ

28/06/2017

Bạo lực trong ngành y tế đang là vấn đề nghiêm trọng hiện nay.

Khoa Tâm sinh lý Ecgônômi tham gia trưng bày gian hàng thiết bị thực hiện...

Khoa Tâm sinh lý Ecgônômi tham gia trưng bày gian hàng thiết bị thực hiện...

26/05/2017

Tham gia buổi triển lãm, Khoa Tâm sinh lý lao động và Ecgônômi đã trưng bầy một số trang thiết bị...