logo
HỢP TÁC CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH GIỮA VIỆN...

HỢP TÁC CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH GIỮA VIỆN...

02/01/2018

Nâng cao năng lực hệ thống chăm sóc sức khỏe người lao động và kiểm soát bệnh tật cũng như định h...

Tổng quan về gánh nặng nhiệt

Tổng quan về gánh nặng nhiệt

26/12/2017

Hiểu được gánh nặng nhiệt sẽ giúp chúng ta giữ được an toàn trong môi trường làm việc có nhiệt độ...

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ  ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, TƯ VẤN...

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, TƯ VẤN...

28/11/2017

Để có thể thực hiện được chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điề...

THÔNG BÁO LẦN 1 HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ V VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC...

THÔNG BÁO LẦN 1 HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ V VÀ HỘI NGHỊ KHOA HỌC...

15/11/2017

Để tăng cường giao lưu, hợp tác trao đổi kết quả nghiên cứu cũng như đẩy mạnh phối hợp xây dựng k...

Tiếp tục đánh giá và chứng nhận chất lượng nước đầu ra của thiết bị lọc nước...

Tiếp tục đánh giá và chứng nhận chất lượng nước đầu ra của thiết bị lọc nước...

21/10/2017

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường với vai trò đã tiên phong đã xây dựng qui trình đánh gi...

TẬP HUẤN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC RO ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO ĐIỀU TRỊ THẬN NHÂN...

TẬP HUẤN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC RO ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO ĐIỀU TRỊ THẬN NHÂN...

25/09/2017

Để giúp các bệnh viện kiểm soát chất lượng nước RO đảm bảo an toàn cho điều trị thận nhân tạo, đả...

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN  GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC RO ĐẢM...

GIỚI THIỆU CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC RO ĐẢM...

24/09/2017

Để giúp các Bệnh viện nắm được thực trạng chất lượng nước RO của mình từ đó có các giải pháp xử l...