logo
KHOA TÂM SINH LÝ VÀ ECGÔNÔMI THAM DỰ HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM ẢNH HƯỞNG CỦA...

KHOA TÂM SINH LÝ VÀ ECGÔNÔMI THAM DỰ HỘI THẢO VÀ TRIỂN LÃM ẢNH HƯỞNG CỦA...

21/07/2017

Đến với hội thảo và buổi triển lãm, Khoa Tâm sinh lý lao động và Ecgônômi đã giới thiệu và đo, đá...

CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU NGUY CƠ, BIẾN CHỨNG  TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY THẬN NHÂN TẠO

CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU NGUY CƠ, BIẾN CHỨNG TRONG QUÁ TRÌNH CHẠY THẬN NHÂN TẠO

14/07/2017

Chạy thận nhân tạo là kỹ thuật khá phức tạp nhưng nếu thực hiện không đúng quy trình thì sẽ xảy r...

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THAM DỰ HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC Y...

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THAM DỰ HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC Y...

11/07/2017

Sáng ngày 10/7, tại Hà Tĩnh, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế tổ chức hội nghị giao ban công tác y tế d...

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường tham luận  tại hội thảo kỷ niệm ngày...

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường tham luận tại hội thảo kỷ niệm ngày...

02/07/2017

Sáng ngày 29/6/2017, nhận lời mời của Văn phòng công nhận chất lượng (Bộ Khoa học và công nghệ), ...

NGUY CƠ BẠO HÀNH TRONG NHÂN VIÊN Y TẾ

NGUY CƠ BẠO HÀNH TRONG NHÂN VIÊN Y TẾ

29/06/2017

Bạo hành được định nghĩa là tiếp xúc/ đối mặt với sự sỉ nhục cũng như các hành vi thù địch, bạo l...

TỔ CHỨC CÔNG NHẬN CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG (APLAC) Và...

TỔ CHỨC CÔNG NHẬN CÁC PHÒNG THÍ NGHIỆM CHÂU Á-THÁI BÌNH DƯƠNG (APLAC) Và...

16/06/2017

Hiện nay, các yêu cầu về việc tham gia PT rất được các cơ quan công nhận quốc tế, khu vực và quốc...

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT CỰC ĐOAN

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT CỰC ĐOAN

14/06/2017

Thời tiết được biểu hiện bằng các hiện tượng: nắng, mưa, mây, gió, nóng, lạnh v.v... tại bất kỳ n...