logo
TRIỂN KHAI CHỈ ĐẠO TUYẾN  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, CẤP CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CÁC...

TRIỂN KHAI CHỈ ĐẠO TUYẾN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG, CẤP CHỨNG NHẬN ĐẠT CHUẨN CÁC...

06/06/2017

Thực hiện kế hoạch chỉ đạo tuyến năm 2017, ngày 22 tháng 5 năm 2017, Đoàn công tác của Viện Sức k...

XÉT NGHIỆM GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC LỌC THẬN PHÒNG TRÁNH TAI BIẾN TRONG QUY...

XÉT NGHIỆM GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC LỌC THẬN PHÒNG TRÁNH TAI BIẾN TRONG QUY...

05/06/2017

Trong hệ thống chạy thận nhân tạo, nước là một trong hai nhân tố quan trọng nhất. Trung bình một ...

Dịch vụ Quan trắc môi trường lao động của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi...

Dịch vụ Quan trắc môi trường lao động của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi...

02/06/2017

Nhằm đáp ứng những nhu cầu cùng sự mong muốn thiết thực của khách hàng, Viện không ngừng nâng cao...

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY  BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG...

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG...

31/05/2017

Quan trắc môi trường lao động thực hiện theo các quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 1...