logo
TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ CHO TS. ĐẶNG ANH NGỌC  PHÓ VIỆN TRƯỞNG...

TRAO QUYẾT ĐỊNH NGHỈ HƯU THEO CHẾ ĐỘ CHO TS. ĐẶNG ANH NGỌC PHÓ VIỆN TRƯỞNG...

02/07/2018

Ngày 29/6/2018, Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã trân ...

HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1 NGƯỜI QUẢN LÝ, PHỤ...

HOẠT ĐỘNG HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NHÓM 1 NGƯỜI QUẢN LÝ, PHỤ...

19/06/2018

Hoạt động huấn luyện an toàn vệ sinh lao động nhóm 1 người quản lý, phụ trách công tác an toàn vệ...

TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA CHO CÁC CÁN BỘ

TRAO HUY HIỆU ĐẢNG VÀ HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA CHO CÁC CÁN BỘ

12/06/2018

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trang trọng tổ chức Lễ trao huy hiệu Đảng cho 02 đảng viê...

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ LÊ THÁI HÀ

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CHÚC MỪNG TÂN TIẾN SĨ LÊ THÁI HÀ

22/05/2018

ThS.Lê Thái Hà đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Khoa học môi trường tại trường Đại học Khoa h...

HỘI NGHỊ CHỈ ĐẠO TUYẾN 2018 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

HỘI NGHỊ CHỈ ĐẠO TUYẾN 2018 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

12/04/2018

Hội nghị Chỉ đạo tuyến được Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường duy trì đều đặn hàng năm để c...