logo
Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường tham dự hội thảo mạng lưới các nước...

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường tham dự hội thảo mạng lưới các nước...

21/05/2015

Từ ngày 20-22/5/2015, PGS.TS. Nguyễn Bích Diệp và TS. Nguyễn Thu Hà (Viện Sức Khỏe Nghề Nghiệp và...

Thông điệp của Bộ y tế nhân tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi...

Thông điệp của Bộ y tế nhân tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi...

25/04/2015

Tuần lễ quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2015 được tổ chức từ ngày 15/4 đến ngày 1...

Kiểm tra việc thực hiện các qui định về đảm bảo chất lượng nước ăn uống và...

Kiểm tra việc thực hiện các qui định về đảm bảo chất lượng nước ăn uống và...

21/04/2015

Vừa qua, Viện sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường đã tham gia cùng đoàn công tác của Bộ Y tế tiến ...

Đại hội chi bộ khối nghiệp vụ

Đại hội chi bộ khối nghiệp vụ

22/03/2015

Ngày 17/03/2015, được sự đồng ý của Đảng ủy Viện, Chi bộ Khối nghiệp vụ tiến hành tổ chức Đại hội...