logo
Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác Bộ Y tế đến làm việc với...

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác Bộ Y tế đến làm việc với...

23/01/2018

Sáng ngày 23/01/2018, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã đón đoàn công tác của Bộ Y tế do...

LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CHUYÊN GIA TRƯỜNG ĐẠI HỌC  MINESOTA, HOA KỲ

LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CHUYÊN GIA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MINESOTA, HOA KỲ

12/01/2018

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn cán bộ Trường Đại Họ...

Làm việc với TS. Madelein Estryn  Behar, Bệnh viện Ergonomics, Pháp

Làm việc với TS. Madelein Estryn Behar, Bệnh viện Ergonomics, Pháp

10/01/2018

Sáng ngày 08/01/2018, tại Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, PGS. TS Doãn Ngọc Hải, Viện tr...

Trao đổi hợp tác chuyên môn, kỹ thuật và phát triển dịch vụ chuyên ngành...

Trao đổi hợp tác chuyên môn, kỹ thuật và phát triển dịch vụ chuyên ngành...

04/01/2018

Tăng cường hợp tác chuyên môn, kỹ thuật và phát triển dịch vụ chuyên ngành giữa Viện và Trung tâm...

HỢP TÁC CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH GIỮA VIỆN...

HỢP TÁC CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH GIỮA VIỆN...

02/01/2018

Nâng cao năng lực hệ thống chăm sóc sức khỏe người lao động và kiểm soát bệnh tật cũng như định h...

The 5th International Conference on Occupational and Environmental Helth....

The 5th International Conference on Occupational and Environmental Helth....

28/12/2017

September 10 to 12, 2018 in Hà Nội, Việt Nam.