logo
Trao đổi hợp tác chuyên môn, kỹ thuật và phát triển dịch vụ chuyên ngành...

Trao đổi hợp tác chuyên môn, kỹ thuật và phát triển dịch vụ chuyên ngành...

04/01/2018

Tăng cường hợp tác chuyên môn, kỹ thuật và phát triển dịch vụ chuyên ngành giữa Viện và Trung tâm...

HỢP TÁC CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH GIỮA VIỆN...

HỢP TÁC CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHUYÊN NGÀNH GIỮA VIỆN...

02/01/2018

Nâng cao năng lực hệ thống chăm sóc sức khỏe người lao động và kiểm soát bệnh tật cũng như định h...

The 5th International Conference on Occupational and Environmental Helth....

The 5th International Conference on Occupational and Environmental Helth....

28/12/2017

September 10 to 12, 2018 in Hà Nội, Việt Nam.

Trao đổi hợp tác về các hoạt động y tế lao động, sức khỏe nghề nghiệp với...

Trao đổi hợp tác về các hoạt động y tế lao động, sức khỏe nghề nghiệp với...

27/12/2017

Sáng ngày 27/12/2017, Lãnh đạo Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường PGS. TS Doãn Ngọc Hải – Vi...

Lãnh đạo Viện SKNN & MT tham dự Hội nghị quốc tế về Đánh giá rủi ro môi...

Lãnh đạo Viện SKNN & MT tham dự Hội nghị quốc tế về Đánh giá rủi ro môi...

26/12/2017

Từ ngày 19-21/12/2017, Hội nghị quốc tế với chủ đề “Đánh giá rủi ro môi trường và sức khỏe phục v...

Lãnh đạo Viện tiếp đoàn công ty RION Nhật Bản về hợp tác triển khai các hoạt...

Lãnh đạo Viện tiếp đoàn công ty RION Nhật Bản về hợp tác triển khai các hoạt...

22/12/2017

Sáng ngày 22/12/2017, đại diện công ty RION đã sang làm việc với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi...

Trao đổi hợp tác giữa Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và Trung tâm...

Trao đổi hợp tác giữa Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường và Trung tâm...

21/12/2017

Chiều ngày 12/12/2017, đoàn cán bộ của Viện do TS. Đặng Anh Ngọc – Phó Viện trưởng làm Trưởng đoà...