logo
TẬP HUẤN THÍNH HỌC LÂM SÀNG

TẬP HUẤN THÍNH HỌC LÂM SÀNG

04/09/2017

Ngày 26/8/2017 Hội Tai Mũi Họng Hà Nội phối hợp với đơn vị Trợ thính Cát Tường tổ chức chương trì...

NHIỄM ĐỘC MANGAN NGHỀ NGHIỆP

NHIỄM ĐỘC MANGAN NGHỀ NGHIỆP

04/05/2017

Bệnh nhiễm độc mangan nghề nghiệp là bệnh nhiễm độc do tiếp xúc với mangan và hợp chất mangan tro...

BỆNH NHIỄM ĐỘC CACBON MONOXIT NGHỀ NGHIỆP

BỆNH NHIỄM ĐỘC CACBON MONOXIT NGHỀ NGHIỆP

02/05/2017

Bệnh nhiễm độc cacbon monoxit (CO) nghề nghiệp là bệnh nhiễm độc do tiếp xúc với CO trong quá trì...

NHIỄM ĐỘC BENZEN VÀ CÁC ĐỒNG ĐẲNG  (TOLUEN VÀ XYLEN) NGHỀ NGHIỆP

NHIỄM ĐỘC BENZEN VÀ CÁC ĐỒNG ĐẲNG (TOLUEN VÀ XYLEN) NGHỀ NGHIỆP

29/04/2017

Bệnh nhiễm độc nghề nghiệp do benzen và đồng đẳng là bệnh nhiễm độc do tiếp xúc với benzen hoặc đ...

Báo động tình trạng gia tăng người lao động mắc bệnh nghề nghiệp (Tiếp theo...

Báo động tình trạng gia tăng người lao động mắc bệnh nghề nghiệp (Tiếp theo...

24/04/2017

Trong khi sức khỏe của hàng triệu người lao động (NLĐ) bị giảm sút, bệnh nghề nghiệp (BNN) gia tă...