logo
Tiếp tục đánh giá và chứng nhận chất lượng nước đầu ra của thiết bị lọc nước...

Tiếp tục đánh giá và chứng nhận chất lượng nước đầu ra của thiết bị lọc nước...

04/01/2019

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường tiếp tục đánh giá và chứng nhận chất lượng nước đầu ra củ...

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG

14/12/2018

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về vi...

HỘI THẢO TÁC ĐỘNG CỦA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

HỘI THẢO TÁC ĐỘNG CỦA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

13/11/2018

Ngày 9/11/2018, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế phối hợp Trung tâm Nâng cao năng...

CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM

20/10/2018

Sáng ngày 19/10/2018 Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức họp mặt chúc mừng kỷ niệm...