logo

Các dạng đề tài


STT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Dự án Thời gian thực hiện Tải về
1 Tình hình nhiễm độc Mn nghề nghiệp của công nhân công ty cổ phần hợp kim sắt - gang thép Thái Nguyên Đinh Thục Nga 2013 - 2014
2 Đánh giá ảnh hưởng của tiếp xúc chì tới sự phát triển thể lực, trí tuệ và thần kinh hành vi của trẻ em 3-10 tuổi tại một làng nghề Nguyễn Thu Hà 2016 - 2016
3 Ứng dụng phương pháp bán định lượng bằng kỹ thuật tạo gel để xác định giới hạn nội độc tố vi khuẩn trong nước lọc thận Nguyễn Thị Quỳnh Mai 2016 - 2016
4 Nghiên cứu một số hành vi vi phạm an toàn giao thông đường bộ và yếu tố liên quan của người tham gia giao thông Nguyễn Thị Bích Liên 2016 - 2016
5 Ứng dụng kỹ thuật comet để đánh giá tổn thương DNA ở tế bào bạch cầu máu ngoại vi cảu công nhân phơi nhiễm với chì và mối liên quan với các chỉ số tiếp xúc Nguyễn Văn Sơn 2016 - 2016
6 Nghiên cưu đa hinh gen Delta-Aminolevulinic acid Dehydratase (ALAD) cua ngươi lao đông phơi nhiêm vơi chi tai lang nghê Đông Mai - Hưng Yên Lỗ Văn Tùng 2014 - 2015
7 Nghiên cưu thưc trang quan ly, xư ly chât thai tai môt sô viên nghiên cưu y hoc dư phong va đê xuât giai phap quan ly, xư ly chât thai phu hơp Đỗ Phương Hiền 2014 - 2015
8 Bươc đâu nghiên cưu thưc trang dư lương môt sô khang sinh nhom Beta-Lactams trong nươc thai bênh viên Lê Thái Hà 2014 - 2015
9 Đánh giá năng lực giám sát nhà tiêu hợp vệ sinh của cán bộ y tế tại một số tỉnh miền núi phía Bắc Cao Thị Hòa 2013 - 2014
10 Nghiên cứu dạng tồn tại điển hình của hợp chất nitơ trong nước thải bệnh viện sau xử lý nhằm nâng cao hiệu quả xử lý Lương Thị Thanh Thủy 2013 - 2014
11 Tình hình nhiễm độc Mn nghề nghiệp của công nhân công ty cổ phần hợp kim sắt - gang thép Thái Nguyên Đinh Thục Nga 2013 - 2014
12 Bước đầu nghiên cứu tác hại của hàn hồ quang điện lên mắt công nhân tiếp ,xúc và đề xuất các biện pháp dự phòng Lê Minh Hạnh 2012 - 2013
13 Nghiên cứu quy trình pha chế và sử dụng bộ thuốc thử xét nghiệm nhanh một số chỉ tiêu hóa lý trong nước sinh hoạt Nguyễn Phương Hằng 2012 - 2013
14 Nghiên cứu ứng dụng phương pháp sắc ký khí với đầu dò ECD xác định dư lượng DDT trong mẫu nước Trần Quang Toàn 2012 - 2013
15 Nghiên cứu ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường do chì đến sức khỏe trẻ em thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Lỗ Văn Tùng 2012 - 2012