logo

KHOA TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG VÀ ECGÔNÔMI

30/03/2017

KHOA TÂM SINH LÝ LAO ĐỘNG VÀ ECGÔNÔMI

       I. LỊCH SỬ THÀNH LẬP

- Trước năm 1984, là Tâm sinh lý lao động và Ecgônômi thuộc Phòng Vệ sinh lao động, Viện Vệ sinh dịch tễ học.

- Năm 1984, Phòng nghiên cứu Tâm sinh lý lao động và Ecgônômi được thành lập theo Quyết định 389 BYT/QĐ ngày 26/5/1984.

- Năm 1999 đổi tên thành Khoa Tâm sinh lý lao động và Ecgônômi Quyết định số 4251/1999/QĐ-BYT ngày 30/12/1999.

       II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

    1. Chức năng

          Khoa Tâm-Sinh lý lao động và Ecgônômi là khoa chuyên môn có chức năng nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng cán bộ, chỉ đạo tuyến, tư vấn, truyền thông giáo dục sức khoẻ, hợp tác quốc tế và cung cấp các dịch vụ liên quan đến tâm sinh lý lao động và Ecgônômi; phòng chống tai nạn thương tích; đề xuất tham mưu cho Bộ Y tế về các vấn đề liên quan trong lĩnh vực chuyên ngành.

    2. Nhiệm vụ

 • Nghiên cứu đặc điểm sinh lý, tâm sinh lý trong quá trình lao động.
 • Nghiên cứu đánh giá gánh nặng lao động, xây dựng tiêu chí phân loại lao động
 • Nghiên cứu đánh giá và cải thiện Ecgônômi điều kiện lao động , vị trí lao động, mối quan hệ con người - công cụ và sự thích ứng của con người với điều kiện lao động.
 • Nghiên cứu lĩnh vực Tâm - Sinh lý trong đánh giá tác động sức khỏe và môi trường (các biến đổi sớm do ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường, hoá chất, nhiễm độc chì, asen; biến đổi khí hậu đến người lao động…; theo xu hướng phát triển của xã hội)
 • Nghiên cứu và triển khai các kỹ thuật thăm dò chức năng chuyên sâu về tâm - sinh lý
 • Nghiên cứu xây dựng các giới hạn sinh lý và lượng hóa các chỉ tiêu sinh lý, tâm sinh lý cho phép trong lao động. Đề xuất các tiêu chuẩn tâm sinh lý cho ngành nghề, công việc đặc biệt.
 • Xây dựng các phương pháp, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sinh lý, tâm sinh lý, Ecgônômi; tiêu chuẩn sức khỏe cho người lao động theo ngành nghề, công việc đặc thù.
 • Xây dựng, thử nghiệm, thực nghiệm các phương pháp, kỹ thuật mới về lĩnh vực tâm-sinh lý lao động - Ecgônômi.
 • Xác định và phối hợp thẩm định các nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 • Tham gia đào tạo và chỉ đạo tuyến lĩnh vực tâm-sinh lý lao động – Ecgônômi.
 • Xây dựng các nội dung, tài liệu chuyên môn phục vụ đào tạo, truyền thông giáo dục sức khỏe thuộc lĩnh vực tâm-sinh lý lao động - Ecgônômi.
 • Phối hợp với các đơn vị cung ứng dịch vụ chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa quản lý.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

      III. CƠ CẤU TỔ CHỨC:

             Khoa gồm có 3 phòng thí nghiệm:

                          - Phòng thí nghiệm Sinh lý lao động.

                          - Phòng thí nghiệm Tâm lý lao động.

                          - Phòng thí nghiệm Ecgônômi.

      IV. NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN VÀ THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

  1. Lĩnh vực nghiên cứu khoa học

   1.1. Đề tài cấp nhà nước: chủ trì 03 đề tài

 • Chủ trì 01 đề tài nhánh thuộc đề tài độc lập cấp Nhà nước “ Nghiên cứu điều kiện lao động đặc thù và sức khỏe của cán bộ y tế trong giai đoạn hiện nay, đề xuất giải pháp khắc phục“
 • Chủ trì 01 đề tài thuộc chương trình cấp Nhà nước “ Nghiên cứu ứng dụng Ecgônômi trong thiết kế vải và quần áo cho đối tượng làm việc trong điều kiện đặc biệt“
 • Chủ trì 01 đề tài nhánh cấp Nhà nước “ Điều kiện lao động và ảnh hưởng của nó đến sức khỏe của nữ công nhân ngành giầy, y tế, giáo dục, thủy sản“

    1.2. Đề tài cấp Bộ: chủ trì 18 đề tài

 • Một số bất hợp lý trong thiết kế xây dựng xí nghiệp công nghiệp về mặt y tế - vệ sinh
 • Bảo vệ sức khỏe và phòng chống tác hại cho người lao động làm việc trong môi trường nhiệt độ thấp
 • Gánh nặng lao động của công nhân một số ngành nghề có căng thẳng thần kinh tâm lý
 • Khả năng lao động của nữ trong phòng nhiệt
 • Nghiên cứu yếu tố nguy cơ tai nạn giao thông tại một số khu vực trọng điểm
 • Một số vấn đề tâm sinh lý lao động và Ecgônômi trong việc chuyển giao công nghệ của nước ngoài
 • Một số cơ sở sinh lý lao động trong sử dụng lao động nữ vào những công việc thể lực
 • Xây dựng các giải pháp Ecgônômi để cải thiện điều kiện lao động cho một số cơ sở
 • Điều tra cơ bản về thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe và sức khỏe người làm việc với máy vi tính
 • Điều tra cơ bản về thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe của người lao động thuộc nghề và công việc tiếp xúc với nhiệt độ thấp
 • Điều tra cơ bản về thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe và sức khỏe người làm việc trên cao
 • Điều tra cơ bản về thực trạng điều kiện lao động, sức khỏe người lao động điều khiển
 • Nghiên cứu đánh giá rối loạn chức năng hô hấp của người tiếp xúc với bụi một số ngành, ứng dụng tiêu chuẩn chẩn đoán và giải pháp can thiệp
 • Nghiên cứu đánh giá trạng thái stress gặp trong một số loại hình lao động đặc thù
 • Nghiên cứu điều kiện lao động, tác hại nghề nghiệp ở người chăn nuôi gia súc gia cầm
 • Nghiên cứu đánh giá nguy cơ của một số hóa chất công nghiệp tới sức khỏe người lao động và đề xuất giải pháp can thiệp trong các cơ sở sản xuất có sử dụng hóa chất công nghiệp
 • Nghiên cứu điều kiện lao động và ảnh hưởng đến thị giác của công nhân sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử
 • Nghiên cứu các yếu tố tâm sinh lý và yếu tố nguy cơ về điều kiện lao động của lái xe khách đường dài để giảm tai nạn giao thông

   1.3. Đề tài cấp Viện: chủ trì 18 đề tài

 • Áp dụng một số test đánh giá thần kinh hành vi ở nhóm công nhân tiếp xúc với dung môi hữu cơ.
 • Điều tra tình hình đau mỏi cơ xương ở công nhân hái chè.
 • Tình hình đau thắt lưng của công nhân làm việc với tư thế bất lợi tại một cơ sở.
 • Đánh giá căng thẳng thị giác ở công nhân làm việc với thiết bị màn hình máy vi tính ở Hà Nội.
 • Can thiệp Ecgonomi để cải thiện điều kiện lao động tại một số vị trí lao động ở Công ty Xà phòng Hà Nội.
 • Bước đầu tìm hiểu Stress của công nhân viên y tế hồi sức cấp cứu.
 • Nghiên cứu ảnh hưởng thần kinh hành vi của người tiếp xúc dung môi hữu cơ ở công nhân sản xuất giày.
 • Nghiên cứu biến đổi chức năng hô hấp ở công nhân tiếp xúc với bụi bông tại một nhà máy dệt sợi.
 • Phân tích Ecgonomi vị trí lao động và rối loạn cơ xương khớp ở công nhân một số nhà máy sản xuất giày.
 • Nghiên cứu đánh giá gánh nặng lao động của nữ điện thoại viên tổng đài 1080.
 • Nghiên cứu biến đổi chức năng hô hấp ứng dụng trong xác định và giám định bệnh bụi phổi – bông tại một cơ sở sản xuất sợi.
 • Đánh giá dao động nhịp tim và điện tâm đồ ở công nhân lái xe thi công cơ giới.
 • Biến đổi điện não đồ của điều độ viên chỉ huy chạy tàu trước và sau ca lao động
 • Nghiên cứu biến thiên nhịp tim trong lao động ở điều độ viên chỉ huy chạy tàu và điều độ điện
 • Can thiệp Ecgônômi ở một số cơ sở sản xuất cơ khí vừa và nhỏ tại xã Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định
 • Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đến sức khỏe người lao động trong môi trường nhiệt độ cao tại một công ty đóng tàu
 • Đánh giá ảnh hưởng của tiếp xúc chì tới sự phát triển thể lực, trí tuệ và thần kinh hành vi của trẻ em 3-10 tuổi tại làng nghề
 • Nghiên cứu một số hành vi vi phạm an toàn giao thông đường bộ và yếu tố liên quan của người tham gia giao thông

   1.4. Đề tài Hợp tác Quốc tế: Chủ trì 04 đề tài

 • Chủ trì đề tài hợp tác quốc tế với viện nghiên cứu an toàn Liberty Mutual Hoa Kỳ „Nghiên cứu tổn thương nghề nghiệp tại một số doanh nghiệp cơ khí vừa và nhỏ tại xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định“
 • Chủ trì đề tài hợp tác quốc tế „ Nghiên cứu nguy cơ đuối nước trẻ em dưới 18 tuổi tại một số địa phương và đề xuất giải pháp phòng chống thích hợp“
 • Lao động nữ trong các ngành nghề
 • Đánh giá nguy cơ gây rối loạn cơ xương ở nữ công nhân sản xuât gạch bằng lò tuy nen

    1.5. Nhiệm vụ biến đổi khí hậu:Tham gia thực hiện chính 02 nhiệm vụ biến đổi khí hậu

 • Đề xuất mô hình phòng chống tai nạn thương tích cộng đồng thích ứng với biến đổi khí hậu tại một vùng bị ảnh hưởng
 • Nghiên cứu ảnh hưởng của sóng nhiệt lên sức khỏe cộng đồng tại một vùng bị ảnh hưởng, đề xuất giải pháp ứng phó

     2. Lĩnh vực dịch vụ

        2.1. Các dịch vụ về đo/ đánh giá tâm sinh lý lao động và Ecgônômi trong quan trắc môi trường lao động:

 • Ngành y

+ Viện huyết học truyền máu trung ương

+ Viện giám định pháp y tâm thần trung ương

+ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hải Dương

+ Bệnh viện tâm thần Hải Dương, bệnh viện đa khoa Tỉnh Nam Định...

 • Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước
 • Bảo hiểm xã hội
 • Ngành điện tử:

+ Công ty Samsung

+ Tập đoàn Hồng Hải

+ Công ty Sumitomo…

       2.2. Các dịch vụ về đo/ đánh giá tâm sinh lý lao động và Ecgônômi trong tư vấn đề xuất chế độ bồi dưỡng độc hại hiện vật cho người lao động:

 • Ngành y

+ Viện huyết học truyền máu trung ương

+ Viện giám định pháp y tâm thần trung ương

+ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hải Dương

+ Bệnh viện tâm thần Hải Dương, bệnh viện đa khoa Tỉnh Nam Định...

 • Các doanh nghiệp liên doanh:

+ Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi (Cargill)

+ Công ty sản xuất phụ tùng ô tô xe máy (VAP)

         2.3. Dịch vụ tư vấn về đo/ đánh giá tâm sinh lý lao động và Ecgônômi trong cải thiện điều kiện lao động:

 • Công ty Honda Việt Nam
 • Công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi (Cargill)
 • Công ty sản xuất phụ tùng ô tô xe máy (VAP)

              2.4. Các dịch vụ về đo/ đánh giá tâm sinh lý lao động và Ecgônômi trong khám bệnh nghề nghiệp:

 • Ngành điện tử: Công ty Samsung
 • Ngành giao thông vận tải: lái xe buýt…

THÀNH TÍCH THI ĐUA

* Tập thể

- Tập thể điển hình tiên tiến

- Bằng khen của Bộ Y tế

* Cá nhân

- Huân chương lao động hạng III

- Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú

- Bằng khen của Bộ Y tế

- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua

- Danh hiệu Lao động tiên tiến

       V. NHÂN SỰ:

    1. LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG HIỆN NAY

TS.BS. Nguyễn Thu Hà

Trưởng khoa

     2. LÃNH ĐẠO TIỀN NHIỆM

                           - BS. Bùi Thụ, Trưởng phòng (1984-1990)

                           - CN. Lê Gia Khải , Trưởng Khoa (1990-2001)

                           - PGS. TS. Tạ Tuyết Bình Trưởng Khoa (2001-2011)

                           - ThS. Trần Thanh Hà Phụ trách khoa (2011)

    3. DANH SÁCH CÁN BỘ KHOA HIỆN TẠI

TT

Họ và tên, chức danh

Năm sinh

Năm vào làm việc

1

TS. Nguyễn Thu Hà

1970

1993

2

ThS. Trần Văn Đại

1977

2006

3

Nguyễn Thị Thắm

1983

2007

4

Nguyễn Thị Bích Liên

1988

2012

5

Nguyễn Thế Hùng

1983

2016

6

Nguyễn Thị Nhung

1992

2016

 

   

4. CÁN BỘ ĐÃ NGHỈ HƯU từ năm 1993 đến nay

TT

Họ và tên, chức danh

Địa chỉ

Điện thoại

1

CN. Lê Gia Khải

Số nhà 43, ngách 34/156 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

 

2

ThS. Trần Thanh Hà 

Số nhà 15, ngách 122/44 Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội

38614833

3

Vũ Bích Hoạt

766 Bạch Đằng, P. Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội

39840270

4

CN. Đặng Viết Lương

Số 25 Xóm Hạ Hồi, P.Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

39426746

5

Quan Tú Linh

805 nhà 17 T3 chung cư Hapulico 83 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Chung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

38535045

6

Phạm Ngọc Quỳ

Nhà B13, phòng 305, tập thể Kim Liên, phường kim Liên, Đống Đa, Hà Nội

38527608