logo

Khoa vệ sinh và sức khỏe trường học

13/05/2014

KHOA VỆ SINH VÀ SỨC KHỎE TRƯỜNG HỌC

I. LỊCH SỬ THÀNH LẬP

Tháng 12 năm 1999, trước yêu cầu chăm sóc sức khoẻ học sinh trong tình hình mới, Khoa Sức khoẻ trường học (nay là Khoa Vệ sinh và Sức khoẻ trường học) thuộc Viện Y học Lao động và Vệ sinh Môi trường đã được thành lập theo Quyết định 4251/1999/QĐ ngày 30/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc “Ban hành điều lệ tổ chức hoạt động của Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường”.

Ngày 26/01/2006 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 323/QĐ-BYT về “Điều lề tổ chức và hoạt động của Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường”, Khoa “Khoa Sức khoẻ trường học” đã được đổi tên thành khoa “Vệ sinh và Sức khoẻ trường học”. Đến nay trình độ cán bộ, cơ sở vật chất và trang thiết bị của khoa cơ bản đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

II. CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Khoa Vệ sinh và Sức khoẻ trường học là đơn vị chuyên khoa nghiên cứu và ứng dụng khoa học Vệ sinh và Sức khoẻ trường học trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ học sinh trên cả nước.

Khoa Vệ sinh và Sức khoẻ trường học có chức năng nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới, truyền thông giáo dục sức khoẻ, hợp tác quốc tế về Vệ sinh và sức khoẻ trường học; đề xuất với Bộ Y tế các biện pháp phòng chống bệnh tật liên quan đến trường học, bảo vệ sức khoẻ học sinh

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Tổ chức đơn vị: Khoa được tổ chức thành 2 phòng nghiên cứu

-         Phòng nghiên cứu Tâm sinh lý và Vệ sinh trường học.

-         Phòng nghiên cứu Bệnh tật trường học.

2. Biên chế cán bộ: Tổng số: 5 cán bộ

-         Trình độ:  Tiến sỹ: 1, Thạc sỹ: 3, Kỹ thuật viên: 1.

IV. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Tập thể cán bộ khoa đã không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng khoa ngày càng phát triển và đạt được những thành tích quan trọng, phát huy tốt vai trò đơn vị chuyên khoa đầu ngành về Vệ sinh và Sức khoẻ trường học, luôn hoàn thành các nhiệm vụ của Bộ Y tế và Viện giao.

1. Thành tích chuyên môn

1.1. Nghiên cứu khoa học

1.1.1. Đề tài cấp nhà nước

Tập thể khoa đã tham gia 01 đề tài cấp Nhà nước (1 cán bộ khoa làm thư ký đề tài):

1.1.2 Đề tài cấp bộ: Cán bộ khoa làm chủ nhiệm 02 đề tài cấp Bộ

Ngoài ra, cán bộ của khoa đã tham gia phối hợp thực hiện nhiều đề tài cấp bộ khác.

1.1.3. Đề tài cấp viện: Cán bộ của khoa làm chủ nhiệm 04 đề tài cấp Viện

1.1.4. Đề tài, dự án hợp tác quốc tế chủ trì và tham gia

Cán bộ của khoa đã tham gia 04 đề tài, dự án hợp tác quốc tế

1.2. Công tác đào tạo

1.2.1. Biên soạn tài liệu đào tạo, hướng dẫn chuyên ngành.

(1).      Sổ tay thực hành Y tế trường học, NXBY học, 2001

(2).      Chăm sóc sức khỏe học sinh (sách chuyên khảo), NXB Giao thông vận tải, 2003

(3).      Tài liệu tập huấn ADB “Một số nội dung và kỹ thuật cơ bản trong Y tế trường học”, 2008.

(4).      Tài liệu tập huấn ADB “Một số nội dung và kỹ thuật trong Y tế trường học”, 2008.

(5).      Tài liệu tập huấn cán bộ ngành Giáo dục “Hướng dẫn nghiệp vụ Y tế trường học”, 2010.

(6).      Hướng dẫn phòng chống một số bệnh, tật phổ biến ở tuổi học đường, công ty TNHH in Thanh Bình, 2010

(7).      Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật vệ sinh trường học, công ty TNHH in Thanh Bình, 2010

(8).      Phòng chống một số bệnh do thiếu dinh dưỡng ở trẻ em, công ty TNHH in Thanh Bình, 2010

(9).      Tài liệu tập huấn công tác Sức khỏe trường học (thuộc chương trình YTTH), 2011.

(10). Sức khỏe trường học, NXB Dân trí, 2011

1.2.2. Tổ chức đào tạo lại cho cán bộ YTTH tuyến trước

Khoa đã phối hợp với Trung tâm đào tạo tổ chức thành công 14 lớp tập huấn nghiệp vụ cho hàng trăm lượt cán bộ Y tế trường học của các TTYTDP tỉnh và TTYT huyện.

-      Năm 2004: tổ chức 1 lớp tập huấn về nội dung “Một số nội dung và kỹ thuật cơ bản trong Y tế trường học”

-      Năm 2006: tổ chức 1 lớp tập huấn về nội dung “Một số nội dung và kỹ thuật cơ bản trong Y tế trường học”

-      Năm 2008: Tổ chức 3 lớp tập huấn cho 85 lượt cán bộ YTTH

-      Năm 2009: Tổ chức 3 lớp tập huấn cho 43 lượt cán bộ YTTH

-      Năm 2011: Tổ chức 5 lớp tập huấn cho 111 lượt cán bộ YTTH

Tổ chức 1 lớp tập huấn (Dự án mục tiêu YTTH) cho 33 lượt cán bộ

1.3. Công tác chỉ đạo tuyến

-      Hàng năm cán bộ của khoa tích cực tham gia đoàn công tác chỉ đạo tuyến, đặc biệt là hỗ trợ xây dựng chuẩn trung tâm y tế dự phòng tỉnh.

-      Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác y tế trường học do Bộ Y tế tổ chức.

1.4. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn

-      Biên soạn 2 Tiêu chuẩn và đề nghị Bộ khoa học Công nghệ ban hành năm 2005:

-      Phối hợp với Cục Y tế dự phòng biên soạn Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vệ sinh trường học (2011).

2. Thành tích thi đua

2.1. Tập thể

-      Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế (năm 2004)

-      Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (năm 2005, 2006, 2008, 2009, 2010).

-      Danh hiệu tập thể lao động tiên tiến (năm 2007)

2.2. Cá nhân

-      01 cán bộ được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen (năm 2006)

-      02 cán bộ được Bộ trưởng Bộ Giáo dục tặng Bằng khen (năm 2011)

-      Hàng năm đều có cán bộ đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở, 1 cán bộ đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở 3 năm liền (2004-2005-2006)

-      Hàng năm 100% cán bộ đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

LÃNH ĐẠO KHOA HIỆN NAY

 

Trưởng khoa

ThS.BS Lỗ Văn Tùng

Phó Trưởng khoa

TS.BS Dương Khánh Vân