logo

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở do Th.S Lương Thị Thanh Thủy làm chủ nhiệm

29/12/2014

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở “Nghiên cứu dạng tồn tại điển hình của hợp chất ni tơ sau xử lý nhằm nâng cao hiệu quả xử lý N-NH4” do Th.S Lương Thị Thanh Thủy làm chủ nhiệm. (đề tài thuộc kế hoạch nghiên cứu 2013-2014)

Chiều 28/11/2014, Viện đã tổ chức buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu gồm 07 thành viên do PGS. TS Nguyễn Duy Bảo là chủ tịch hội đồng (Quyết định thành lập Hội đồng số 165/QĐ – SKNN&MT ngày 11 tháng 09 năm 2014 của Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường).

Hiện nay nước thải bệnh viện được xếp vào danh mục chất thải cực kỳ  nguy hại và là nguồn ô nhiễm môi trường rất lớn. Nước thải bệnh viện phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau trong quá trình khám chữa bệnh như giải phẫu, chăn màn các giường bệnh, xét nghiệm... Khối lượng nước thải lớn ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng xử lý nước thải điển hình là ô nhiễm hợp chất ni tơ trong nước thải bệnh viện. Theo điều tra, khảo sát thực trạng tại các bệnh viện thì nồng độ hợp chất ni tơ trong nước thải bệnh viện cao hơn qui chuẩn cho phép gây ảnh hưởng lớn tới môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Đề tài đã triển khai tại 3 bệnh viện: Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản Trung Ương, Bệnh viện đa khoa Hải Dương với mục tiêu: nghiên cứu sự tồn tại của 4 dạng điển hình của hợp chất ni tơ trong nước thải bệnh viện sau xử lý nhằm đề xuất một số giải pháp thích hợp nâng cao hiệu quả xử lý N-NH4 giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường.

Phương pháp nghiên cứu của đề tài đảm bảo tính xác thực, tính khoa học  của việc thực hiện các mục tiêu và nội dung nghiên cứu. Việc lấy mẫu đảm bảo đúng quy trình, bằng các máy móc hiện đại, kỹ thuật phân tích mẫu đảm bảo độ chính xác và tin cậy. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự ảnh hưởng của 4 yếu tố gồm: thời gian xử lý, nồng độ của oxi hòa tan (DO), độ pH và độ kiềm đến 4 dạng hợp chất ni tơ trong nước thải sau xử lý. Với các kết quả nghiên cứu trên, chủ nhiệm đề tài đã đưa ra những khuyến nghị, giải pháp xử lý N-NH4 trong nước thải bệnh viện giúp các bệnh viện có hệ thống xử lý nước thải hiệu quả góp phần bảo vệ môi trường.

Đề tài đã được nghiệm thu và đạt loại Xuất sắc.