logo

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC RO ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG ĐIỀU TRỊ THẬN NHÂN TẠO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

05/10/2017

BỘ Y TẾ

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

VÀ MÔI TRƯỜNG

 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

 

GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC RO ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG

ĐIỀU TRỊ THẬN NHÂN TẠO

Thời gian

Nội dung

Đơn vị thực hiện

8h00- 8h30

Đăng ký và đón tiếp học viên

Trung tâm Đào tạo-Quản lý khoa học

Viện SKNN & MT

8h30 – 8h50

Phát biểu khai mạc

PGS.TS. Doãn Ngọc Hải

Viện trưởng Viện SKNN & MT

Lãnh đạo Sở y tế

Lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy

8h50 – 9h20

Tổng hợp đánh giá hệ thống RO của một số cơ sở có lọc thận nhân tạo tại Việt Nam

PGS.TS. Doãn Ngọc Hải

 

9h20 – 9h35

Giới thiệu mô hình hệ thống xử lý nước RO dùng cho chạy thận nhân tạo

Chuyên gia của công ty Fresenius Medical Care Vietnam

9h35 – 9h55

Quản  lý và vận hành trang thiết bị tại đơn nguyên/trung tâm thận nhân tạo

TS. Lê Thanh Hải, Viện trưởng Viện trang thiết bị và công trình y tế, BYT

9h55-10h10

Nghỉ giải lao

 

10h10-10h40

Các tai biến thường gặp trong điều trị lọc máu. Cách xử lý và dự phòng

BSCKII. Nguyễn Minh Tuấn

Trưởng khoa Thận nhân tạo

BV Chợ Rẫy

10h40-11h00

Các tiêu chuẩn, quy định đối với quy trình lọc máu trên thế giới và Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Khắc Hải

Nguyên Viện trưởng

Viện SKNN&MT

11h00 – 11h20

Hướng dẫn giám sát, kiểm soát nguy cơ đối với hệ thống lọc nước RO dùng cho lọc máu

Lê Thái Hà

Trưởng khoa Xét nghiệm và Phân tích

Viện SKNN&MT

11h20 – 11h30

Giới thiệu các thiết bị theo dõi chất lượng nước RO hàng ngày

Công ty SISC

11h30 – 13h30

Nghỉ trưa (ăn trưa tại lớp tập huấn)

13h30 – 14h

Chất lượng nước RO trong kỹ thuật lọc máu và Quy trình rửa màng RO

TS.BSCC.TTND. Nguyễn Cao Luận

Nguyên Trưởng khoa Thận nhân tạo

BV Bạch Mai

14h00 – 14h20

Dự thảo hướng dẫn giám sát chất lượng nước RO dùng cho lọc máu

ThS. Đỗ Phương Hiền,

Viện SKNN&MT

14h20 – 14h35

Nghỉ giải lao

 

14h35-17h00

Thảo luận tại hội trường và giải đáp thắc mắc

TS.BSCC. Nguyễn Cao Luận

PGS.TS. Doãn Ngọc Hải

BSCKII. Nguyễn Minh Tuấn

17h00-17h30

Trao Giấychứng nhận và Bế mạc

TS.BSCC. Nguyễn Cao Luận

PGS.TS. Doãn Ngọc Hải