logo

HỖ TRỢ SỨC KHỎE TÂM THẦN

30/08/2019

HỖ TRỢ SỨC KHỎE TÂM THẦN

Đơn giản, hiệu quả về chi phí để hỗ trợ nhân viên

Là một nhà tuyển dụng, bạn có một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi của nhân viên, cho dù các vấn đề có liên quan đến công việc hay không.

Bằng chứng cho thấy rằng có một số cách đơn giản, hiệu quả về chi phí để hỗ trợ và khuyến khích một nơi làm việc lành mạnh về tinh thần.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về một số cách dưới đây:

        1. Người Lãnh đạo mạnh mẽ

Cơ bản để tạo ra một nơi làm việc lành mạnh là sự lãnh đạo mạnh mẽ.

Cũng như nhận thấy những thay đổi của nhân viên và cung cấp hỗ trợ, quản lý trực tiếp cần nhận thức được hành vi của họ. Điều này có thể có tác động mạnh mẽ đến những người khác.

        2. Giải quyết sự kỳ thị và phân biệt đối xử

Sự kỳ thị và phân biệt đối xử có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe tâm thần tại nơi làm việc của nhân viên

 • Khả năng tìm kiếm sự giúp đỡ sớm hơn
 • Cảm thấy được hỗ trợ

        3. Cung cấp đào tạo

Có một số cơ hội đào tạo có sẵn trực tuyến và trên khắp Scotland. Những thứ này có thể giúp bạn và nhân viên của bạn

 • Nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần
 • Phát triển một số kỹ năng chính.4. Cung cấp các tài liệu hữu ích

Bạn nên chắc chắn rằng nhân viên nhận thức được bất kỳ chương trình hỗ trợ nhân viên hoặc sức khỏe nghề nghiệp nào bạn cung cấp.

Bạn có thể làm điều này theo một số cách, chẳng hạn như

 • Bảng tin
 • Mạng nội bộ
 • Bảng thông báo
 • Khi trả tiền lương

       5. Thu hút nhân viên ra quyết định

Việc lôi kéo nhân viên vào các quy trình ra quyết định sẽ không chỉ tự cải thiện các quy trình mà còn giúp nhân viên cảm thấy có giá trị hơn, tham gia và trao quyền để có tiếng nói.

        6. Cung cấp hỗ trợ cho nhân viên nghỉ làm

Nếu một nhân viên nghỉ làm do căng thẳng liên quan đến công việc hoặc vấn đề sức khỏe tâm thần, có một số bước bạn có thể thực hiện để khuyến khích và hỗ trợ họ trở lại nhanh nhất có thể.

Các bước bao gồm

 • Giữ liên lạc thường xuyên
 • Lập kế hoạch cho sự trở lại làm việc
 • Tiến hành thảo luận trở lại công việc
 • Điều chỉnh một phần lợi nhuận khi họ trở lại làm việc
 • Kiểm tra các công việc đang làm

Nguồn tham khảo: https://www.healthyworkinglives.scot/workplace-guidance/mental-health/Pages/supporting-mental-health.aspx

                                                                        Nguyễn Thị Bích Liên

                                                          Khoa Tâm sinh lý lao động và Ecgônômi

                                                                  Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường