logo

Hội nghị Hội nghị công chức, viên chức, người lao động - Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020.

09/07/2020

Ngày 30/06/2020, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức thành công Hội nghị công chức, viên chức, người lao động – Sơ kết 6 tháng đầu năm 2020. Hội nghị có sự tham gia của Ban Lãnh đạo Viện và đông đủ công chức, viên chức, người lao động của Viện.

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị gồm: PGS. TS Doãn Ngọc Hải - Bí thư  Đảng ủy, Viện trưởng, PGS. TS. Nguyễn Văn Sơn – Phó Viện trưởng, TS. Lỗ Văn Tùng - Chủ tịch Công đoàn.

 


PGS. TS Doãn Ngọc Hải - Bí thư  Đảng ủy, Viện trưởng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Hội nghị đã nghe TS. Dương Khánh Vân - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2020 của Viện.

 

TS. Dương Khánh Vân - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học trình bày Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm

 

Trong những tháng đầu năm mặc dù tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn ra phức tạp tuy nhiên Viện vẫn hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được Bộ Y tế giao như đề xuất và triển khai các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp Bộ; công tác chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế, đào tạo… Đồng thời duy trì phát huy tốt các năng lực chuyên môn của Viện như Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2015 lĩnh vực hoá lý và vi sinh nước; phòng thí nghiệm đạt  tiêu chuẩn ISO 15189 lĩnh vực y học; năng lực về khám sức khỏe cho người lao động và quan trắc môi trường;… Ngoài ra, Viện đã ứng dụng CNTT trong quản lý và hoạt động như xây dựng và ứng dụng phần mềm quản lý khám sức khỏe; ứng dụng phần mềm V-Office...

Trong 6 tháng đầu năm Viện cũng đã hoàn thành công tác kiện toàn nhân sự lãnh đạo các khoa phòng, trung tâm trực thuộc Viện và được Bộ Y tế bổ nhiệm một Phó Viện trưởng  phụ trách kinh tế. Viện đã hợp tác phát triển năng lực trong lĩnh vực chuyên ngành với các đơn vị như ký kết thành lập trung tâm hợp tác về sức khỏe nghề nghiệp giữa Viện với Bệnh viện 199 – Bộ Công an (Đà Nẵng).

 

Tập thể cán bộ công chức, viên chức Viện SKNN & MT tại Hội nghị.

 

Tại Hội nghị cũng đã được nghe ThS. Đỗ Thị Mai Oanh - Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính trình bày Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và kế hoạch tài chính 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo đã nêu rõ việc xây dựng kế hoạch dự toán chi tiết thu, chi để chủ động trong điều hành ngân sách đảm bảo các hoạt động của Viện; các giải pháp đề xuất nâng cao hiệu quả quản lý tiết kiệm, phân bố nguồn tài chính, nâng cao đời sống của cán bộ viên chức.

 

ThS. Đỗ Thị Mai Oanh - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính trình bày Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020.

 Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2020 của Viện đã thông qua các Quy chế Đào tạo bồi dưỡng CCVC, Quy chế hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; Quy chế phối hợp giữa Viện và Công đoàn; Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và trước thời; Quy chế thi đua khen thưởng; Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Quy định quản lý thời giờ làm việc.

Chương trình Hội nghị còn có nội dung Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2020 và bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 3 đồng chí: Đ/c Lê Minh Hạnh, Đ/c Nguyễn Ngọc Tú, Đ/c Nguyễn Thu Hà.

Tại Hội nghị, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Viện năm 2018; 2019 đã nhận được bằng khen, giấy khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.

 Kế hoạch trong sáu tháng cuối năm 2020, Viện tiếp tục tập trung hoàn thành những nhiệm vụ trọng tâm, triển khai phương án để nâng cao công tác chuyên môn song song với phát triển hoạt động dịch vụ phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 

 

Các cá nhân, tập thể vinh dự nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế và giấy khen của Viện trưởng Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường.

                                                                                                                        Phòng TCHC