logo

HỘI THẢO CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC Y TẾ GIỮA VIỆT NAM VÀ WHO, 2018-2019

29/09/2017

Trong những năm gần đây, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là tổ chức tư vấn kỹ thuật hàng đầu thế giới trong lĩnh vực y tế,  luôn đồng hành và hỗ trợ hiệu quả cho ngành Y tế Việt Nam trong việc nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống y tế, đảm bảo chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Trong tài khóa 2016-2017 của WHO, ngành y tế Việt Nam đã có nhiều hoạt động đạt hiệu quả cao từ trung ương đến địa phương. Hiện nay, ngành y tế Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức liên quan tới nhu cầu cung cấp dịch vụ y tế, năng lực hệ thống và đổi mới toàn diện hệ thống y tế cơ sở.

Để giải quyết những thách thức của ngành y tế hiệu quả nhất, ngày 26/9/1017, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo “Chương trình hợp tác y tế giữa Việt Nam và WHO tài khóa 2018-2019” với mục tiêu thảo luận chi tiết về chương trình hợp tác y tế của WHO tại Việt Nam trong năm 2018-2019 với các kết quả mong đợi cụ thể và những chiến lược ưu tiên chính được đề xuất và lộ trình vai trò, trách nhiệm cụ thể của mỗi bên tham gia.

 

 

Mục tiêu chính của chương trình hợp tác giữa Việt Nam và WHO tài khóa 2018-2019:

  • Tăng cường năng lực của hệ thống y tế thông qua chăm sóc sức khỏe ban đầu và các dịch vụ cộng đồng hướng tới bao phủ sức khỏe toàn dân;
  • Xây dựng năng lực quốc gia bền vững và quan hệ đối tác để đảm bảo an ninh và an toàn sức khỏe công cộng;
  • Quản lý có hiệu quả các bệnh truyền nhiễm và bệnh không truyền nhiễm có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe công cộng.

 

 

Tham dự hội thảo có TS. Kidong Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, PGS.TS. Phan Lê Thu Hằng, phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính – Giám đốc chương trình đồng  chủ trì, cùng với sự có mặt của lãnh đạo Cục Quản lý môi trường Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh, các Viện nghiên cứu trong cả nước: Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Viện Vệ sinh y tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh, Viện Vệ sinh dịch tễ TW, Viện Dinh Dưỡng, Viện Sốt Rét – ký sinh trùng – côn trùng TW, Viện nghiên cứu  y học cổ truyền các bệnh viện,  và một số địa phương tham gia dự án hợp tác với WHO…. .

 

 

Tại Hội thảo, Tổ chức y tế thế giới và Bộ Y tế đã có định hướng về các hoạt động ưu tiên của ngành y tế Việt Nam trong giai đoạn 2018-2019 và tổng quan chương trình hợp tác y tế giữa Việt Nam và WHO, các đại biểu tham gia hội thảo cũng đã có những tham luận, ý kiến đóng góp bổ sung quan trọng vào chương trình hợp tác.

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu được chia thành 3 nhóm dựa theo chương trình của WHO về hệ thống y tế, bệnh truyền nhiễm khẩn cấp trong y tế và nhóm các bệnh không lây nhiễm để thảo luận về mục tiêu, kết quả dự kiến trong văn kiện dự án và đề xuất, bổ sung các hoạt động ưu tiên của mỗi đơn vị cần hỗ trợ trong tài khóa 2018-2019.

PGS.TS. Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng và PGS.TS. Nguyễn Bích Diệp, chuyên gia cao cấp cùng với các cán bộ của Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tham dự và đưa ra các hoạt động ưu tiên và cần thiết trong thời gian tới hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người lao động và cộng đồng.

 

 

Hội thảo đã kết thúc tốt đẹp với nhiều đinh hướng thiết thực trong chăm sóc sức khỏe toàn dân. Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã đưa ra được 14 hoạt động ưu tiên cần thực hiện trong các năm tiếp theo để tăng cường năng lực và hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động và cộng đồng đã được WHO ghi nhận và xem xét hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật trong tài khóa tiếp theo.