logo

Tập huấn định hướng xây dựng quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

16/07/2020

 Ngày 14/12/2018, Bộ Y tế đã  ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT, kèm theo thông tư số 41/2018/TT-BYT, trong đó nhấn mạnh nội dung : Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm “ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt bảo đảm có hiệu lực trước ngày 01/7/2021”. 

Thực tế, các địa phương còn đang rất lúng túng trong việc lập kế hoạch xây dựng và xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch vì đây là nội dung khá mới đối với các địa phương.

Với mục đích giúp các địa phương tháo gỡ những khó khăn trong việc triển khai xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương, Cục quản lý môi trường y tế đã phối hợp với Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường tổ chức các lớp tập huấn tại Hưng yên (ngày 02/7/2020), Đà nẵng (14/7/2020), cần Thơ (dự kiến cuối tháng 7/2020):

Tham dự lớp tập huấn có đại diện Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và đại diện công ty cấp nước 63 tỉnh/thành phố trên toàn quốc.

 

TS. Lê Thái Hà phát biểu khai mạc lớp tập huấn tại Đà Nẵng

 

Nội dung của các lớp tập huấn chủ yếu xoay quanh vấn đề xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCKTĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt, đặc biệt là việc lựa chọn các thông số đưa vào QCKTĐP, xây dựng báo cáo thuyết minh, là những vấn đề rất cần thiết nên đã thu hút được sự quan tâm của tất cả các học viên. Các bài giảng đều tập trung chi tiết vào các bước xây dựng QCKTĐP và hướng dẫn lựa chọn các thông số trong xây dựng QCKTĐP. Được quan tâm, chú ý nhất là 2 bài giảng “Hướng dẫn lựa chọn thông số chất lượng nước để đưa vào quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” do TS. Lê Thái Hà, Phó Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trình bày và “Các bước xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương” do ThS. Nguyễn Huy Cường, Cục QLMTYT trình bày.

 

ThS. Nguyễn Huy Cường trong bài trình bày

 

Các lớp tập huấn diễn ra khẩn trương và sôi nổi với những ý kiến trao đổi về thực tiễn quá trình xây dựng QCĐP và những câu hỏi được đội ngũ giảng viên giải đáp nhiệt tình.

 

TS. Lê Thái Hà trao đổi với các học viên

 

   

Học viên đưa ra câu hỏi với các giảng viên

 

Bên cạnh đó, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã giới thiệu và gửi tới các học viên tài liệu “Hướng dẫn xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt” do Viện biên soạn. Đây là một tài liệu hữu ích, hỗ trợ các địa phương trong quá trình xây dựng QCKTĐP của mình.

 

   

 

Kết thúc các lớp tập huấn, TS. Lê Thái Hà - Phó Viện trưởng, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã có bài phát biểu bế mạc và gửi lời cảm ơn đến các giảng viên, các học viên. TS. Lê Thái Hà cũng nêu rõ từ năm 2017 đến nay, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường là đơn vị được Bộ Y tế giao nhiệm vụ thường xuyên về kiểm tra nhà nước đối với chất lượng nước theo Nghị định 132/2008/ NĐ-CP, giám sát chất lượng nước trên toàn quốc.

Thực hiện Quyết định số 2088/ QĐ-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2020 của Bộ Y tế về việc Phê duyệt nội dung hoạt động đặc thù đợt 1 năm 2020 về kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo chất lượng nước theo nhóm A, B tại 45 tỉnh/ thành phố trong năm 2020. Trong quá trình triển khai nhiệm vụ tại các tỉnh, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường với chức năng nhiệm vụ chuyên môn đã được Bộ Y tế phân công sẽ tiếp tục hỗ trợ các địa phương nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát chất lượng nước và xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch.