logo

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CHIA SẺ KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN CHĂM SÓC SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ PHÒNG CHỐNG BỆNH NGHỀ NGHIỆP TRONG HỆ THỐNG Y TẾ DỰ PHÒNG Tháng 10 -11/2021

27/07/2021

           Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế, là Viện quốc gia trong các lĩnh vực Sức khỏe nghề nghiệp; Vệ sinh và Sức khỏe môi trường; Vệ sinh, Sức khỏe trường học và phòng, chống tai nạn thương tích. Trong những năm gần đây, Viện SKNN&MT đã đẩy mạnh hợp tác, mở rộng các quan hệ trong nghiên cứu, đào tạo, và  nâng cao năng lực cho các cán bộ của Viện trong lĩnh vực chuyên ngành với các Viện nghiên cứu, các trường đại học và tổ chức khác trong khu vực và trên thế giới.

           Để tăng cường giao lưu, hợp tác trao đổi kết quả nghiên cứu cũng như đẩy mạnh phối hợp xây dựng kế hoạch, triển khai các dự án, chiến lược trong chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh giữa các nhà khoa học trong các lĩnh vực Y tế dự phòng, Sức khỏe nghề nghiệp, vệ sinh môi trường, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường định kỳ tổ chức “Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ X về Sức khỏe nghề nghiệp và vệ sinh môi trường”

 

          1. Thời gian và địa điểm dự kiến:

-        Hội nghị toàn quốc khu vực phía Bắc tổ chức tại Quảng Ninh: tháng 10/2021

-        Hội nghị toàn quốc khu vực phía Nam tổ chức tại TP.HCM: Tháng 11/2021

         2. Mục tiêu Hội nghị:

  • Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm chuyên môn về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh trong hệ thống y tế dự phòng.
  • Định hướng của chuyên ngành sức khỏe nghề nghiệp trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt trong tình hình hiện nay.
  • Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, tạo cơ hội hợp tác giữa các đơn vị nghiên cứu, chuyên môn tới các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cộng đồng về các vấn đề thời sự thuộc chuyên ngành sức khỏe nghề nghiệp.
  • Chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa đảm bảo an toàn sản xuất, phòng chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19 vừa đảm bảo an toàn sức khỏe người lao động

 

          Thông tin chi tiết tại đây.

          Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường trân trọng thông báo.