logo

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG KHÓA ĐÀO TẠO VỀ QUẢN LÝ NƯỚC THẢI Y TẾ

05/11/2019

     Ngày 31/10 – 1/11/2019, Viện Sức khỏe nghề nghiệp đã tổ chức thành công lớp tập huấn Quản lý nước thải y tế.  Mục tiêu của khóa học đó là giúp học viên nắm được nguồn gốc phát sinh, khối lượng và thành phần nước thải y tế; Các phương pháp xử lý nước thải y tế; Nguyên lý chung của quá trình xử lý nước thải y tế; Hiểu biết quá trình vận hành bảo dưỡng và giám sát công trình xử lý nước thải y tế, trình bày được hiện trạng hệ thống quản lý và xử lý nước thải y tế của bệnh viện tại Việt Nam từ đó áp dụng phù hợp tại cơ sở y tế đang công tác.

    Tham dự khóa học là những học viên trực tiếp làm việc trong quá trình quản lý và vận hành hệ thống xử lý rác thải, nước thải của bệnh viện. Tại khóa học, các giảng viên đã tổng kết và trang bị hết những kiến thức cần có đối với 1 cán bộ tham gia hệ thống quản nước thải y tế. Bên cạnh đó, các học viên đều rất hào hứng nghe giảng và đặt câu hỏi sát thực tế. Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường hi vọng trong thời gian tới sẽ tổ chức được nhiều khóa học đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện về quản lý chất thải y tế, góp phần thúc đẩy hoạt động quản lý chất thải y tế và xây dựng môi trường y tế xanh sạch đẹp, nâng cao chất lượng phục vụ và bảo vệ môi trường.