logo

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường tham gia huấn luyện tự vệ tại chỗ năm 2020

13/07/2020

Thực hiện kế hoạch huấn luyện tự vệ tại chỗ năm 2020 của Ban chỉ huy quân sự Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, trong 07 ngày (từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 7 năm 2020), Tiểu đội Tự vệ của Viện đã tham dự khóa huấn luyện tự vệ tại chỗ đợt 7 năm 2020 do Ban CHQS Quận Hai Bà Trưng tổ chức trong 07 ngày (từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 7 năm 2020).

 

Tiểu đội tự vệ của Viện tham gia Khai mạc khóa huấn luyện

 

Trong thời gian huấn luyện, các đồng chí trong Tiểu đội tự vệ của Viện đã luôn tích cực và nghiêm túc tập luyện theo chương trình do Ban tổ chức đưa ra.

Các chiến sĩ tự vệ của viện đã được học tập, phổ biến về tình hình kinh tế xã hội và nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020, Chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, Điều lệnh đội ngũ, một số nội dung cơ bản của pháp luật về NVQS, DQTV, GDQP&AN, Luật dân quân năm 2019 và các văn bản liên quan, Quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới, hiểu biết chung về vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, vũ khí cháy, công nghệ cao, tiểu đội tự vệ chiến đấu trong đô thị, bảo vệ mục tiêu khi có gây rối bạo loạn. Ngoài ra, các đồng chí được thực hành bắn súng AK...

 

Tiểu đội tự vệ của Viện tham gia thực hành bắn súng

 

Sáng ngày 9/7/2020, tại Trường bắn Yên Sở, Ban CHQS quận Hai Bà Trưng đã tổ chức kiểm tra bắn súng và bế mạc khóa huấn luyện. Tiểu đội tự vệ của Viện đã có mặt đầy đủ và kết quả kiểm tra bắn súng đều đạt kết quả tốt. Kết thúc khóa huấn luyện, Tiểu đội tự vệ của Viện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra khi nắm chắc được các kiến thức cơ bản về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và kỹ thuật thực hành bắn súng AK được huấn luyện.

 

Tiểu đội tự vệ của Viện tham gia kiểm tra bắn súng và bế mạc khóa huấn luyện

 

                                                                                                                Đưa tin: Phòng TC-HC.