logo

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

24/08/2018

      Là một Viện quốc gia đầu ngành về lĩnh vực Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Ban lãnh đạo Viện luôn quan tâm tới việc cải thiện môi trường lao động, điều kiện lao động và thực hiện các chế độ chính sách cho nhân viên của Viện.

      Theo thông lệ, tháng 8 năm 2018 Viện tổ chức quan trắc môi trường lao động, đánh giá điều kiện lao động làm cơ sở để thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại theo thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và các chế độ chính sách khác cho nhân viên của Viện theo luật định.

            ThS.BS Vũ Thị Mỹ Hạnh – trưởng phòng Tổ chức - Hành chính – Quản trị phối hợp với Khoa Vệ sinh an toàn lao động, Khoa Tâm sinh lý – Ecgônômi tổ chức đo, đánh giá điều kiện lao động cho toàn thể người lao động của Viện:

- Các yếu tố môi trường lao động: vi khí hậu, yếu tố vật lý, bụi hơi khí độc, đánh giá tiếp xúc nghề nghiệp.

- Yếu tố tâm sinh lý và Ecgônômi: gánh nặng lao động thể lực, gánh nặng thần kinh tâm lý, ecgônômi

- Các yếu tố đặc thù của các công viêc/ vị trí lao động: làm việc tại các phòng xét nghiệm, công tác tại hiện trường, nhà máy, xí nghiệp, cộng đồng...

     Một số hình ảnh đánh giá điều kiện lao động thực hiện tại Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường năm 2018:

   

Phòng TC-HC-QT đầu mối tổ chức việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động

   
   
   

 

                                                                         Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường

                                                                         Viện trưởng: PGS.TS. Doãn Ngọc Hải

                                                                          Địa chỉ: 57 Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Hà Nội

                                                                          Điện thoại:  84-24-39714361/ 84-24-38213491

                                                                          Fax:              84-24-38212894

                                                                          Website:http://www.nioeh.org.vn