logo

VIỆN SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯƠNG VÀ BỆNH VIỆN 199 KÝ KẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM HỢP TÁC VỀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN 199

24/06/2020

Hiện nay, Việt Nam có 55,3 triệu người lao động chiếm 57% dân số trong cả nước đặt ra nhiều nhu cầu và áp lực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ người lao động. Đảng và Nhà nước đã đề ra nhiều Nghị Quyết, Chương trình hoạt động nhằm đảm bảo chất lượng nguồn lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia. Trong đó tập trung vào các nội dung nâng cao năng lực cán bộ trong hệ thống y tế từ dự phòng đến điều trị; đẩy mạnh chức năng, nhiệm vụ của y tế cơ sở, của đơn vị sử dụng doanh nghiệp trong dự phòng, phát hiện bệnh nghề nghiệp; tăng cường phối hợp liên ngành và các đơn vị trong hệ thống.

 

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường là đơn vị sự nghiệp y tế hoạt động trong lĩnh vực y tế dự phòng, là cơ sở nghiên cứu khoa học đầu ngành cấp quốc gia về Sức khỏe nghề nghiệp, vệ sinh sức khỏe môi trường, vệ sinh sức khỏe trường học và phòng chống tai nạn thương tích. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Viện luôn đi đầu trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động.

          Bệnh viện 199 là bệnh viện đa khoa hạng I (năm 2015), trực thuộc Bộ Công An. Thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân các Tỉnh miền Trung Tây nguyên. Là cơ sở thực hành, đào tạo của các Trường Đại học, Cao đẳng khối ngành sức khỏe, thực hiện hoạt động đào tạo liên tục, chuyên sâu cho cán bộ y tế trong ngành và trong khu vực, chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong ngành khu vực miền Trung Tây nguyên.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và nguyện vọng của hai bên, chiều nay 24/6/2020, Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường và Bệnh viện 199 – Bộ Công an tại Đà Nẵng đã ký kết thoả thuận thành lập Trung tâm hợp tác Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường đặt tại Bệnh viện 199, với mục đích phối hợp nguồn lực trong nâng cao năng lực cán bộ y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ, người lao động và nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Thực hiện các nội dung hợp tác, Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường sẽ cùng Bệnh viện 199 xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh hoạt động của Trung tâm hơp tác SKNN&MT về đào tạo nâng cao năng lực chuyên ngành cho cán bộ y tế, khám, điều trị - phục hồi chức năng bệnh nghề nghiệp, tổ chức quan trắc môi trường, giám sát chất lượng nước lọc thận RO… tại khu vực, cũng như phối hợp cùng Bệnh viện 199 trong việc triển khai các hoạt động chuyên môn của Viện tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Đây là Trung tâm hợp tác về Sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường đầu tiên của Viện tại khu vực Miền Trung. Hy vọng rằng, với sự cam kết và quyết tâm của Viện và Bệnh viện, Trung tâm hợp tác sẽ nhanh chóng đi vào hoạt động, góp phần hiệu quả vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cán bộ chiến sĩ, người lao động và nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên.