logo

Giảm thiểu chất thải nhựa - Hướng tới thiên nhiên

15/06/2020

Chúng ta hạn chế tối đa việc sử dụng túi nilon và đồ nhựa dùng một lần, chỉ sử dụng khi không còn biện pháp thay thế nào khác thay vào đó hãy dùng các sản phẩm có thể tái sử dụng nhiều lần như: túi vải, đồ bằng sứ, gỗ, thủy tinh, hoặc sử dụng các sản phẩm có thể phân hủy sinh học hoàn toàn.