logo

KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU THỂ THAO HỘI NGHỊ CHỈ ĐẠO TUYẾN LẦN NĂM 2019, HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH SỨC KHỎE VIỆT NAM KHỎE ĐỂ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TỐT HƠN KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN (24/4/1982-24/4/2019)

22/04/2019