logo

Sự kiện 24/7: Tại sao đổ dầu thải vào nguồn nước Sông Đà

19/10/2019

Dầu thải bán cho những người thu gom với giá khoảng 4.500 – 5.000 đồng/lít. Vì vậy, nhiều người bày tỏ sự khó hiểu tại sao lại có người đổ trộm hàng nghìn lít dầu thải ra ngoài môi trường mà không đem bán.