logo

VIỆN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG PHỐI HỢP VỚI BỆNH VIỆN BẠCH MAI HỖ TRỢ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LAI CHÂU TRONG CÔNG TÁC ĐIỀU TRỊ LỌC MÁU (THẬN NHÂN TẠO)

01/11/2018