logo

CÁC TIẾT MỤC DỰ THI GIỌNG HÁT HAY NIOEH 2019

04/03/2019

CÁC TIẾT MỤC DỰ THI

 

Các bạn vào link youtube để bình chọn các video ấn tượng nhé !

 

 1. MS 01 – NIOEH

 

     

     Bài hát: Anh mơ

     Biểu diễn: Như Khánh – Phương Hiền

     Tổ công đoàn: Vệ sinh môi trường

     Link youtube: Anh mơ - Như Khánh, Phương Hiền

 

 2. MS 02 – NIOEH

 

     

     Bài hát: Bóng mây qua thềm

     Biểu diễn: Hồng Minh

    Tổ công đoàn: Xét nghiệm và phân tích

     Link youtube: Bóng mây qua thềm - Hồng Minh

 

 3. MS 03 – NIOEH

 

     

   

     Bài hát: Hà Nội 12 mùa hoa

     Biểu diễn: Tốp ca

    Tổ công đoàn: Xét nghiệm và phân tích

     Link youtube: Hà Nội 12 mùa hoa

 

 4. MS 04 – NIOEH

 

     

   

     Bài hát: Cánh hoa yêu

     Biểu diễn: Đơn ca

     Tổ công đoàn: Tâm sinh lý và Sức khỏe trường học

     Link youtube: Cánh hoa yêu

 

 5. MS 05 – NIOEH

 

     

     Bài hát: Hà Nội mùa vắng những cơn mưa

     Biểu diễn: Đơn ca

     Tổ công đoàn: Tâm sinh lý và Sức khỏe trường học

     Link youtube: Hà Nội mùa vắng những cơn mưa

 

 6. MS 06 – NIOEH

 

     

     Bài hát: Màu hoa đỏ

     Biểu diễn: Thanh Dũng

     Tổ công đoàn: Môi trường lao động

     Link youtube: Màu hoa đỏ

 

 7. MS 07 – NIOEH

 

     

     Bài hát: Con sông tuổi thơ tôi

     Biểu diễn: Bích Thủy

     Tổ công đoàn: Vệ sinh môi trường

     Link youtube: Con sông tuổi thơ tôi

 

 8. MS 08 – NIOEH

 

     

     Bài hát: Em trong mắt tôi

     Biểu diễn: Tốp ca

     Tổ công đoàn: Khối văn phòng

     Link youtube: Em trong mắt tôi

 

 9. MS 09 – NIOEH

 

     

     Bài hát: Mẹ yêu con

     Biểu diễn: Kim Phương

     Tổ công đoàn: Bệnh nghề nghiệp

     Link youtube: Mẹ yêu con

 

 10. MS 10 – NIOEH

 

     

     Bài hát: Chị tôi

     Biểu diễn: Thúy Chinh

     Tổ công đoàn: Khối nghiệp vụ

     Link youtube: Chị tôi

 

 11. MS 11 – NIOEH

 

     

     Bài hát: Nồng nàn Hà Nội

     Biểu diễn: Ngọc Hoa

     Tổ công đoàn: Khối nghiệp vụ

     Link youtube: Nồng nàn Hà Nội

 

 12. MS 12 – NIOEH

 

     

     Bài hát: Cô gái mở đường

     Biểu diễn: Tốp ca

     Tổ công đoàn: Bệnh nghề nghiệp

     Link youtube: Cô gái mở đường

 

 13. MS 13 – NIOEH

 

     

     Bài hát: Giấc mơ trưa

     Biểu diễn: Thu Hiếu

     Tổ công đoàn: Khối văn phòng

     Link youtube: Giấc mơ trưa

 

 14. MS 14 – NIOEH

 

     

     Bài hát: Đất nước tình yêu

     Biểu diễn: Hoàng Anh

     Tổ công đoàn: Khám bệnh chuyên ngành

     Link youtube: Đất nước tình yêu

 

 15. MS 15 – NIOEH

 

     

     Bài hát: Như giấc chiêm bao

     Biểu diễn: Tiến Đạt - Trang Trần

     Tổ công đoàn: Khám bệnh chuyên ngành

     Link youtube: Như giấc chiêm bao