logo

LỚP TẬP HUẤN "Các vấn đề An toàn vệ sinh lao động tại Việt Nam - Thực trạng và thách thức" cho các giảng viên trường đại học Indonesia

11/12/2017

Ngày 8/12/2017, Viện Sức khoẻ Nghề nghiệp và Môi trường – Bộ Y tế đã tổ chức thành công lớp Hội thảo tập huấn về "Các vấn đề An toàn vệ sinh lao động tại Việt Nam - Thực trạng và thách thức" cho 12 giảng viên của Trường đại học Indonesia.

 

PGS.TS. Doãn Ngọc Hải phát biểu khai mạc

Lớp tập huấn là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, các giảng viên và cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động an toàn vệ sinh lao động, sức khỏe nghề nghiệp cũng như cập nhật tình hình và thảo luận những thách thức, cơ hội trong chăm sóc sức khoẻ, phòng chống tai nạn và bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại Việt Nam và Indonesia.

 

 

Trong thời gian 1 ngày, các giảng viên được nghiên cứu, tìm hiểu, thảo luận về Hệ thống các văn bản pháp quy và tổ chức về an toàn và vệ sinh lao động ở Việt Nam, Công tác chăm sóc sức khoẻ cho người lao động và phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động tại Việt Nam.

 

PGS.TS. Nguyễn Bích Diệp trình bày tại Lớp tập huấn

 

Tại lớp tập huấn, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cũng đã chia sẻ thực trạng, quy trình, kinh nghiệm triển khai thực tế các hoạt động Quan trắc môi trường lao động, khám sức khỏe và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp của Viện; những khó khăn và thách thức khi triển khai thực tế theo Luật An toàn Vệ sinh lao động tại Việt Nam

Hoạt động Đào tạo trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động tại Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cũng như tại Việt Nam cũng là chủ đề quan tâm được thảo luận tại Hội thảo.

 

 

Để chia sẻ những kinh nghiệm của Indonesia, TS. Indri Hapsari Susilowati, Trưởng khoa an toàn vệ sinh lao động, Bộ môn Y tế công cộng, trường Đại học Indonesia đã trình bày cơ cấu tổ chức, nội dung và khung chương trình giảng dạy cho đại học và sau đại học về an toàn vệ sinh lao động của nhà trường.

 

TS. Indri Hapsari Susilowati, trưởng khoa an toàn vệ sinh lao động, Bộ môn Y tế công cộng, trường Đại học Indonesia trình bày tại lớp tập huấn.

 

TS. Sahanah, Phó trưởng Bộ môn Y tế công cộng, Trường ĐH Indonesia trình bày về chính sách Dược tại nơi làm việc, một nghiên cứu của Indonesia năm 2012. Ngoài ra, Hội thảo tập huấn còn được nghe các bài trình bày về Tổ chức và nhân lực trong ngành khai thác mỏ tại Indonesia của TS. Ridwan Syaaf và chia sẻ kinh nghiệm cải thiện an toàn sức khỏe nghề nghiệp trong thực hiện hệ thống quản lý đấu thầu trong ngành khai thác mỏ của TS. Satrio Pratomo.

 

   

 TS.Ridwan Syaaf và TS. Satrio Pratomo trình bày tại Lớp tập huấn

 

Trong một ngày tham dự Hội thảo tại Viện SKNN & MT, các giảng viên Trường ĐH Indonesia được thăm quan cơ sở vật chất và tìm hiểu các hoạt động chuyên môn của Khoa Khám bệnh chuyên ngành và Khoa Xét nghiệm.

Hội thảo tập huấn là bước hợp tác đầu tiên giữa Viện Sức khỏe nghề nghiệp môi trường Việt nam và Trường ĐH Indonesia, là cơ sở đẩy mạnh hoạt động tiếp theo giữa hai nước. Đây thực sự là cơ hội hữu ích nhằm chia sẻ những kết quả, kinh nghiệm và thách thức trong thực hiện các hoạt động an toàn và vệ sinh lao động đồng thời tăng cường năng lực hợp tác nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn cho người lao động của hai nước.

 

PHÒNG CNTT - TV - TT