logo

HỘI THẢO KHOA HỌC NGUỒN PHƠI NHIỄM CHÌ CHÍNH VÀ TÌNH TRẠNG NHIỄM ĐỘC CHÌ Ở TRẺ EM VIỆT NAM

12/05/2017

     Ngày 25/04/2017, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đã tổ chức buổi hội thảo khoa học “Nguồn phơi nhiễm chì chính và tình trạng nhiễm độc chì ở trẻ em Việt Nam” công bố những kết quả bước đầu của Đề tài độc lập cấp Nhà nước “Nghiên cứu thực trạng nhiễm độc chì ở trẻ em Việt Nam và hiệu quả một số giải pháp can thiệp”. Hội thảo có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và quản lý gồm có Cục quản lý môi trường y tế, Vụ Khoa học công nghệ các ngành Kinh tế - Kỹ thuật, Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp nhà nước, đại diện Trung tâm YTDP các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Bắc Kạn, trường Đại học Y Hà Nội, Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, Viện Phát triển Công nghệ và Sáng tạo, Trung tâm Môi trường và Phát triển cộng đồng, các tổ chức quốc tế gồm đại diện văn phòng WHO tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu môi trường Nhật Bản, Đại học Ehime (Nhật Bản), Đại học Thammasat (Thái Lan).  

 

     Hội thảo đã chia sẻ những kết quả đánh giá ban đầu về tình hình ô nhiễm chì và thực trạng nhiễm độc chì ở trẻ em tại một số địa điểm có nguy cơ cao. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Môi trường đất, không khí, thực phẩm ở các địa điểm nghiên cứu có biểu hiện ô nhiễm, cụ thể: 75% số mẫu đất, 85% mẫu không khí, 20% số mẫu thực phẩm có hàm lượng chì vượt giới hạn cho phép. Mức độ ô nhiễm ở các khu vực khai khoáng, tái chế chất thải chứa chì cao hơn so với các khu vực khác. Kết quả đo nồng độ chì máu cho thấy: 33,1% trẻ em trong nghiên cứu có nồng độ chì máu ≥ 10 μg/dL; 30,6% trẻ em có nồng độ từ 5-9 μg/dL và 36,2% trẻ em có nồng độ chì máu dưới 5 μg/dL. Tỷ lệ trẻ em bị nhiễm độc chì (có PbB >10 μg/dL) ở mức cao so với một số nước trên thế giới, chủ yếu tập trung ở trẻ em sống ở những vùng có nguy cơ cao như khai thác khoáng sản chì kẽm, hoạt động sản xuất, tái chế có nguyên liệu và thành phẩm chứa chì. Cần triển khai hoạt động phòng chống nhiễm độc chì cho trẻ em, bao gồm truyền thông giáo dục sức khỏe và cải thiện môi trường.

 

 

     Các đại biểu đã có những bài tham luận chia sẻ kinh nghiệm về các biện pháp can thiệp xử lý môi trường và phòng ngừa nguy cơ nhiễm độc chì cho trẻ em Việt Nam như: kết quả Chương trình can thiệp phòng chống nhiễm độc chì cho trẻ em làng nghề tái chế chì Đông Mai, Hưng Yên (2013-2016); kinh nghiệm về xử lý ô nhiễm môi trường đất trong hoạt động tái chế ắc quy chì tại thôn Đông Mai, Hưng Yên. Những bài tham luận trên có thể áp dụng triển khai phòng chống nhiễm độc chì cho trẻ em ở những địa bàn nghiên cứu trong đề tài.

 

 

     Ngoài ra, các đại biểu còn chia sẻ thêm về các vấn đề ô nhiễm môi trường tại các điểm xử lý chất thải điện tử và kinh nghiệm trong nghiên cứu về môi trường và sức khỏe cộng đồng tại Thái Lan. Các thông tin từ Hội thảo được chia sẻ và làm cơ sở tham khảo cho các hoạt động can thiệp tiếp theo của Đề tài.