logo

Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

04/05/2017

      Qua tổng hợp, phân tích về tai nạn lao động chết người trong những năm qua cho thấy một trong những nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ tai nạn lao động xảy ra là do người lao động không được huấn luyện hoặc huấn luyện không đầy đủ các kiến thức, kỹ năng làm việc ATVSLĐ.

Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ảnh 1
 

      Công tác huấn luyện ATVSLĐ không chỉ cung cấp các lý thuyết về ATVSLĐ mà cần chú trọng vào việc huấn luyện thực hành, huấn luyện các kỹ năng tự đánh giá rủi ro, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động. Đó chính là biện pháp hiệu quả và ít tốn kém nhằm phòng ngừa và hạn chế các tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra. Với ý nghĩa đó, Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017 sẽ có chủ đề là “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.

      Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bên cạnh đó, góp phần đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ảnh 2
 

      Tháng hành động ATVSLĐ gồm những hoạt động như: Hoạt động truyền thông về ATVSLĐ, hoạt động kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ, khen thưởng về ATVSLĐ, tổ chức một số hoạt động chuyên đề về ATVSLĐ, hoạt động cộng đồng có sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động...

       Sau Tháng hành động về ATVSLĐ, duy trì các hoạt động về ATVSLĐ theo qui định của pháp luật, tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ, triển khai thực hiện các chương trình hành động về ATVSLĐ theo kế hoạch đề ra; tiếp tục triển khai và tổng kết các cuộc thi, các phong trào thi đua về ATVSLĐ...

       Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 5 năm 2017.